Odjel za povijest

Obavijesti

Drugi ispitni rok - prof. S. Uglešić!

Obavijest studentima!

 

Mole se studenti za izjašnjavanje o načinu izlaska na ispit u II. ispitnom roku, zaključno do subote, 27. 6. 2020. (do 14.00).

Ispit iz kolegija Hospitacije i praksa moći će se polagati usmeno (u uredu predmetne nastavnice) i pismeno, putem eseja koji bi se održao istoga dana i u terminu kada je zakazan ispit, a trajat će do 19,00 sati. Ponuđene će biti najmanje četiri teme, a o temi koju odaberete trebate napisati 7-10 kartica teksta organiziranoga na način koji se primjenjuje u znanstvenom radu sa svim potrebnim dijelovima, obveznim referencama u tekstu, popisom korištene literature te internetskih izvora podataka. Esej pišite u wordu, u Times New Romanu, veličina znakova treba biti 12 pt, prored 1,5, koji ćete potom vratiti na moju e-mail adresu do predviđenog vremena. Sadržaj tema bit će u okviru literature u syllabu i materijala koje ste dobili.

Nakon toga, esej prolazi sustav Turnitin i ocjenjivanje. Ispitu može pristupiti student/ica koji je ispunio sve druge obveze iz predmeta i koji se putem e-maila očitovao o načinu na koji želi pristupiti polaganju istoga.

Predmetna nastavnica,

dr. sc. Sanda Uglešić

Theme picker