Odjel za povijest

Obavijesti

Parcijale (parcijalni upis predmeta s više godine studija)!

Obavijest!

Sukladno Pravilniku o studijima i studiranju, studenti koji ne ispune uvjete upisa u višu godinu studija i studenti koji su u tekućoj akad. godini bili na parcijali, mogu predati zamolbu za upis nekih predmeta iz više godine studija (parcijalu).

 Zbroj nepoloženih predmeta niže godine studija i odobrenih predmeta s više godine studija iznosi ukupno 60 ECTS.

Obrazac se ispunjava on-line i šalje tajnici Odjela na email nlovric@unizd.hr

Studenti ponavljači prve godine ne mogu tražiti parcijalu predmeta s treće godine, ni predmeta koji se izvode po novom studijskom programu za studente 1. godine upisane prvi put.

Obrazac za parcijale nađite OVDJE

 

Theme picker