Odjel za povijest

Obavijesti

Obavijest slušačima predmeta Hrvatska povijest 1790.-1860. - I. godina!

Obavijest slušačima predmeta Hrvatska povijest 1790.-1860. - I. godina

 

Da bi se mogao obavljati kontinuirani nastavni proces do daljnjega da će predavanja za prvu godinu biti objedinjena u terminu u 11:30. Sukladno epidemiološkim mjerama, a da se smanji brojnost studenata na nastavi, studentska grupa se dijeli na trećine podijeljenih po abecednom redu. Svaki tjedan jedna trećina studenata neće dolaziti na predavanje, a nastavne materijale dobit će on-line za taj tjedan.

Sljedećeg tjedna na predavanju 20. listopada 2020. na predavanje ne trebaju doći studenti:

1. Ana Dramac - jednopredmetni

2. Ivana Jukić

3. Ivan Kačmarčik

4. Stjepan Kos

5. Stefan Mavrinac

6. Matea Knezović - dvopredmetni

7. Ivona Knežević

8. Ivan Krajina

9. Andro Ljubišić

10. Tino Marić

11. Mia Mikulić

12. Orsat Mojaš

13. Antonela Mršić

14. Mate Mršić

15. Antonio Pavešković

 

Predmetni nastavnik:

dr. Ante Bralić

 

Theme picker