Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Ante Nazor

Rođen 15. ožujka 1968. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (1986.) te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. studij povijesti i arheologije.

Krajem lipnja i početkom srpnja 1991. mobiliziran u pričuvni sastav Zbora narodne garde (smještaj u Pionirskom gradu u Zagrebu; osiguranje važnijih objekata i pripravnost za mogući napad na vojarne), a u jesen (listopad i početak studenoga) 1991. kao dragovoljac bio na istočno-slavonskom bojištu u 122. Đakovačkoj "R" brigadi.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. srpnja 1999. postigao znanstveni stupanj magistar u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, a 16. veljače 2007. znanstveni stupanj doktor u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest.

Nakon završetka temeljnoga studija, u listopadu 1993. zaposlio se kao nastavnik u novoutemeljenoj Dočasničkoj školi HV "Ante Starčević" u Jastrebarskom (od 22. listopada 1993. do 10. travnja 1997.). Potom prešao na Katedru za vojnu povijest Hrvatskoga vojnoga učilišta u Zagrebu (od 10. travnja 1997. do 1. kolovoza 2003.), a od 1. kolovoza 2003. bio Časnik za vojnu povijest na Odsjeku za vojnu povijest Odjela za združenu doktrinu i vojnu povijest pri Zapovjedništvu za združenu izobrazbu i obuku "Petar Zrinski" u Zagrebu. Do 2003. dočasnicima i časnicima predavao hrvatsku povijest od VII. stoljeća do završetka Domovinskoga rata (s naglaskom na vojnu povijest), a od 2003. do 2005. na Visokoj dočasničkoj školi u Jastrebarskom predavao predmet Vojna povijest - Operacije oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu (1991. - 1995.). Od 2. ožujka 2005. do 22. rujna 2005. bio privremeni (v.d.) ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskoga centra Domovinskoga rata, a od 22. rujna 2005. do danas njegov ravnatelj.

Kao vanjski suradnik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu sudjelovao na projektu "Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. stoljeća", na kojem je koautor knjige (kritičkog izdanja 1. sveska) Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344. (Zagreb, 2002.) objavljene u seriji HAZU - Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium (vol. 53.). Sudjelovao i u znanstveno-istraživačkom projektu Vlade RH "Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću" na temu Vojna izobrazba dočasnika HV tijekom Domovinskog rata.

Inicijator je i jedan od dvojice autora dvojezične (hrvatsko-engleske) knjige Povijest Hrvata - ilustrirana kronologija (Zagreb, 2003.), a surađivao je i s Leksikografskim zavodom - Zagreb pišući priloge za leksikografska izdanja.

Aktivno se služi engleskim i pasivno talijanskim jezikom. Dobio Nagradu grada Zagreba za postignute iznimne rezultate u znanstveno-istraživačkom radu 28. travnja 2016. godine.

Matični broj znanstvenika: 207035.

 

Znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja:

  • 10. prosinca 2008. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest;
  • 27. svibnja 2009. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području humanističkih znanosti, polje povijest/hrvatska povijest na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu;
  • 21. listopada 2015. izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest;
  • 16. studenoga 2015. izabran u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polje povijest, na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru;
  • 19. veljače 2021. izabran u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području humanističkih znanosti, polje povijest, na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru
  • 15. travnja 2021. izabran u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitog profesora u području humanističkih znanosti, polje povijest, na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru