Odjel za povijest

Znanstveni časopis Odjela

U časopisu Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru objavljuju se radovi povijesne tematike i ostalih srodnih područja koji obrađuju jadranske i sredozemne teme. Časopis će objavljivati i kritike radova koji se bave ovom tematikom. Ne prihvaćaju se već objavljeni radovi ili radovi istodobno ponuđeni nekom drugom časopisu. Prije objavljivanja članci prolaze postupak dvostruko slijepog recenziranja od strane eminentnih stručnjaka. Od autora se ne traže nikakve naknade za objavljivanje u časopisu. Časopis izlazi jednom godišnje.

Od ožujka 2024. časopis je uvršten i indeksiran u međunarodnu citatnu bazu ERIH PLUS, ključnu za europske znanstvene časopise iz humanističkih i društvenih znanosti. The ERIH PLUS listing of the journal is available at http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=506427

Upute suradnicima / Redaction 

 

Časopis se objavljuje na HRČKU  https://hrcak.srce.hr/mhm

Časopis se objavljuje na Morepress unizd platformi za časopise Miscellanea Hadriatica et Mediterranea (unizd.hr)

Email: casopismhm@gmail.com

Kontakt: prof. dr. sc. Anamarija Kurilić, glavna urednica časopisa
Odjel za povijest
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV., 2
HR - 23000 Zadar
tel.: +385-(0)98-665-675
e-mail: akurilic2011@gmail.com