Odjel za povijest

Znanstveni časopis Odjela

U časopisu Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru objavljuju se radovi povijesne tematike i ostalih srodnih područja koji obrađuju jadranske i sredozemne teme. Časopis će objavljivati i kritike radova koji se bave ovom tematikom. Ne prihvaćaju se već objavljeni radovi ili radovi istodobno ponuđeni nekom drugom časopisu. Prije objavljivanja članci prolaze postupak dvostruko slijepog recenziranja od strane eminentnih stručnjaka. Od autora se ne traže nikakve naknade za objavljivanje u časopisu. Časopis izlazi jednom godišnje.

Od ožujka 2024. časopis je uvršten i indeksiran u međunarodnu citatnu bazu ERIH PLUS, ključnu za europske znanstvene časopise iz humanističkih i društvenih znanosti. The ERIH PLUS listing of the journal is available at http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=506427

Upute suradnicima / Redaction

 

 

Sv. 8 (2021.)/Vol. 8 (2021)

https://hrcak.srce.hr/mhm

https://morepress.unizd.hr/journals/mhm

 

 

Sv. 7 (2020.)/Vol. 7 (2020)

https://morepress.unizd.hr/journals/mhm/issue/view/302
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19820

Sadržaj broja

 

Sv. 6 (2019.)/Vol. 6 (2019)

Morepress > Časopisi > Miscellanea Hadriatica et Mediterranea > Svezak 6, Br. 1 (2019)
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18483


Sadržaj broja

 

 

 

Sv. 5 (2018.)/Vol. 5 (2018)

https:// Morepress > Časopisi > Svezak 5, Br. 1 (2018)
https://hrcak.srce.hr/mhm
Sadržaj broja

   

Sv. 4 (2017.)/Vol. 4 (2017)

https://morepress.unizd.hr/journals/mhm/issue/view/158
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15454
Sadržaj broja

   

 Sv. 3 (2016.) /Vol. 3 (2016)

https://morepress.unizd.hr/journals/mhm/issue/view/157
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15423
Sadržaj broja

   

Sv. 2 (2015.)/Vol. 2 (2015)

https://morepress.unizd.hr/journals/mhm/issue/view/99
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=14026
Sadržaj broja

   

Sv. 1 (2013.)/Vol. 1 (2013)

https://morepress.unizd.hr/journals/mhm/issue/view/98
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9699
Sadržaj broja

 

Email: casopismhm@gmail.com

Kontakt: prof. dr. sc. Anamarija Kurilić
Odjel za povijest
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV., 2
HR - 23000 Zadar
tel.: +385-(0)98-665-675
e-mail: akurilic2011@gmail.com