Odjel za povijest

Odjel za povijest

 

Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru postoji i djeluje od 1956. kada je ustrojen studij povijesti u sklopu tek osnovanog Filozofskog fakulteta u Zadru. Od samog početka studija radilo se na snaženju znanstveno-istraživačkog rada kao i na formiranju vlastitog nastavničkog osoblja koje bi nosilo ovaj studij. Tijekom vremena ta dva osnovna pravca su ostvarena, a današnji Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru ističe se u istraživanju povijesti koja je prvenstveno usmjerena na priobalnu Hrvatsku i njeno zaleđe u sklopu šireg mediteranskog i južnoistočnog europskog konteksta. Također, i nastava koja se izvodi na sva tri stupnja, preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom, proizlazi iz istraživačkih interesa, kao i potreba studenata i šire javnosti, a sve u cilju razumijevanja povijesti kao i posljedične sadašnjosti. Studij povijest ima za cilj pripremiti polaznike za tržište rada koje je u neprestanoj mijeni, pa su time prilagođeni ishodi učenja koji se stječu na sve tri razine.

Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru otvoren je prema svima koji su zainteresirani studirati i istraživati povijest i nudi inspirativnu i gostoljubivu atmosferu u kojoj ćete se osjećati ispunjeno. U neposrednoj blizini Odjela nalaze se Državni arhiv u Zadru, Sveučilišna knjižnica i Znanstvena knjižnica koji nude iznimne mogućnosti za znanstveno-istraživački rad i studiranje.

Amblem Odjela je stilizirani lik Ivana Lucića (1604.-1679.) oca hrvatske historiografije. Njegovo najvažnije djelo je De regno Dalmatiae et Croatiae (Amsterdam, 1666.) u kojem obrađuje povijest hrvatskih prostora od prapovijesti do 15. stoljeća. Djelo se ističe iznimnom erudicijom, argumentacijom i metodologijom koji nadilaze dotadašnja djela slične tematike.