Odjel za povijest

Obavijesti

Predstavljanje radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru!

Obavijest!

U četvrtak, 27. listopada 2022. u 12 sati u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Obala kneza Trpimira 8, u organizaciji Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti održat će se predstavljanje Radova zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 63/2021.
Pozdravnu riječ reći će akademik Nenad Cambi, glavni uredni. Radove će predstaviti: izv. prof. dr. sc. Valentina Šoštarić, izv. prof. dr. sc. Sanda Uglešić i izv. prof. dr. sc. Ante Bralić. Moderator je izv. prof. dr. sc. Tado Oršolić, urednik.
U ovome broju Radova sv.63/2021. objavljeno je ukupno trinaest znanstvenih radova od kojih su deset izvorni znanstveni radovi a tri su rada kategorizirana kao prethodno priopćenje. Objavljeno je i pet prikaza knjiga.
Radovi koji se objavljuju u Radovima Zavoda u Zadru su iz sfere humanističkih (povijest, arheologija, povijest umjetnosti) a djelomično iz društvenih znanosti (geografije, politologije). Tematika radova vezana je uz prošlost Zadra i šire okolice, sjeverne Dalmacije, općenito uz hrvatsku prošlost i prošlost Hrvata iz Bosne i Hercegovine te ostalih zemalja. Radovi Zavoda u Zadru kontinuirano izlaze jednom godišnje od 1954. do danas i najstariji su znanstveni časopis godišnjak tiskan u Zadru. Do broja 63. u Radovima Zavoda u Zadru objavljeno je 1004 znanstvena i stručna rada te stotinjak prikaza i osvrta knjige.