Odjel za povijest

Doktorski

 Studirati povijest na poslijediplomskoj razini (stjecanje doktorata znanosti) moguće je na interdisciplinarnom studiju JADRAN - POVEZNICA MEĐU KONTINENTIMA

Opširnije informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije

http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-za-studije/ured-za-poslijediplomske-studije