Odjel za povijest

Nastavni materijali

Metodologija povijesnih istraživanja: Prilog 1.Prilog 2.

Ideološka misao u Hrvatskoj 1830.-1914.:
1. sat, 2. sat, 3. sat, 4. sat, 5. sat, 6. sat, 7. sat, 8. sat, 9. sat, 10. sat, 11. sat, 12. sat, 13. sat

Hrvatska povijest 1860.-1918. g.: Hrvatsko-ugarska nagodba   Slom neopsolutizma    Hrvatske zemlje 1860.-61.    Sabor 1865   Ideologija hrvatskog državnog (povijesnog prava)    Austro-ugarska nagodba

Hrvatska povijest 1790 -1860, JPD - I godina: Austrijska opsada   Teritorijalne snage za francuske uprave   Jezik Kraljskog Dalmatina   Problemi reinterpretacije    Masoni    L.Enseignement Primaire et Secondairen    Natio Croatica

Jezik i nacionalna integracija

Hrvatska povijest 1790.-1860. I. i III. godina - predavanja      Hrvatske zemlje 1790.

Prva austrijska uprava 

Francuska uprava

Povijest hrvatskog pomorstva: Svjetionici

Povijest svjetskog pomorstva: Fragmenti svjetske povijesti pomorstva 1.Fragmenti svjetske povijesti pomorstva 2.

Uvod u srednjovjekovlje: MurrayBoslReynoldsDavies

Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku
Povijest jugoistočne Europe od 1453. do. 1800. skripta

Materijali za predmet Primitivno društvo i rane civilizacije
12 dokumenata u zip formatu(280KB) OVDJE
 
Materijali za predmet Pregled antičke povijesti
12 dokumenata u zip formatu(1,76MB) OVDJE

Materijali za predmet Antička povijest hrvatskog prostora
1. Izvori
2. Narodi
3. Naselja
4. Domorodačka imena
5. Domorodačka božanstva
6. Antička povijest hrvatskog prostora

Ispravke i dopune za predmet Povijest Grčke: PREUZMI

Kronološke tablice za predmet Povijest Grčke: PREUZMI

Ispravke i dopune za literaturu za Povijest Rima: PREUZMI

Povijest helenizma: Preuzmi zipovane materijale

Materijali za predmet Primitivno društvo i rane civilizacije: PREUZMI

Nastavni materijali za kolegij Povijest Rima: Preuzmi 

Prezentacije neodržanih predavanja iz kolegija Povijest Rima: 1. predavanje, 2. predavanje

Uvod u nastavu povijesti: PREUZMI

Savjeti za pisanje seminarskih i završnih radova: PREUZMI

Historijska geografija istocnog Jadrana u starom vijeku: prvi dio; drugi dio; treći dio

Palagruza Diomedov otok