Odjel za povijest

Anžuvinski archiregnum u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi u 14. stoljeću: pogled s periferije

Projekt "Anžuvinski archiregnum u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi u 14. stoljeću: pogled s periferije", kojeg vodi prof. dr. sc. Mladen Ančić, financiran je od strane Hrvatske zaklade za znanost. Projekt traje u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2023. Projekt je usmjeren k istraživanju funkcioniranja političke tvorbe na čelu koje je od početka 14. stoljeća do njegovih 80-ih godina stajala anžuvinska dinastija te se temelji na postavci prema kojoj tu političku tvorbu, odnosno način na koji ona funkcionira tijekom 14. stoljeća, treba istraživati kao Nadkraljevstvo“ (Archiregnum Hungaricum). U središte se istraživačke pozornosti pritom stavljaju pojmovi (političko) središte“ i periferija“, a cilj je razaznati narav veza koje ih povezuju te način na koji u tome sudjeluju poglavito akteri s periferije“. Kako bi se to postiglo izlazi se izvan parametara postavljenih suvremenim nacionalnim granicama i pripadajućim historiografijama, što se projektom postiže usvajanjem suvremenih teorijskih modela te uključivanjem suradnika iz različitih historiografskih tradicija. Ciljevi projekta su pak: istražiti strukture vlasti istočnojadranskih gradova i analizirati njihove poveznice s kraljevskom vlašću; istražiti utjecaj elita na prostoru jugoistočnog oboda anžuvinskog archiregnuma u njegovoj političkoj (dez)integraciji; razumjeti reperkusije interakcije između (elita) pojedinih političkih cjelina koje čine periferiju anžuvinskog archiregnuma u oblikovanju njihovog pojedinačnog odnosa sa središtem; istražiti načine na koje se političko središte nastoji postaviti kao središte iz kojeg se širi dominantni sustav simbola, vrijednosti i vjerovanja; sagledati moć lokalnih aktera/institucija kroz prizmu teritorijalne organizacije i ekstrakcije materijalnih resursa. Ostvarenje tih ciljeva rezultirat će razumijevanjem funkcioniranja anžuvinskog archiregnum-a, promatrajući ga iz perspektive njegove jugoistočne periferije, širokog prostora od Jadranskog mora do Karpata, te će se razviti istraživački okvir i specifična znanja potrebna za komparaciju sa drugim sličnim europskim političkim konfiguracijama.

Od 1. listopada 2022. god. voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Valentina Šoštarić.