Odjel za povijest

Istočnojadranska trgovina na jedrenjacima u 19. stoljeću - vrhunac i pad (IsTraJ19)

 

O projektu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru (IP-UNIZD-2023)

Trajanje projekta: 01.10.2023. do 30.09. 2025.

 

Voditelj projekta. Izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić (Odjel za povijest, Sveučilište u Zadru)

 

Ostali članovi istraživačke grupe:

izv. prof. dr. sc. Sanda Uglešić (Odjel za povijest, Sveučilište u Zadru)

doc. dr. sc. Zrinka Podhraški Čizmek (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu)

Marin Banović, mag. educ. hist. (Odjel za povijest, Sveučilišta u Zadru)

Ivana Protrka, studentica Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru

Krste Gašperov, student Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru

 

Kratak opis projekta:

 

Projekt se usredotočuje na presudno razdoblje u povijesti pomorstva istočnog Jadrana kada se događa tranzicija s jedrenjaštva na parobrodarstvo što je važno s tehničko-tehnološke, gospodarske, društvene, političke i psihološke perspektive. Upravo u naznačenom razdoblju događa se vrhunac tisućljetne jedrenjačke trgovine na globalnoj razini što se vremenski preklapa sa sve snažnijim prisustvom parobroda i njegovim tehnološkim usavršavanjem. Istočnojadranska trgovina na jedrenjacima nije ograničena na taj prostor nego je ona uključena u sustav globalne pomorske trgovine i tako prisutna na Sredozemlju i većini oceana. Na taj način kvalifikacija „istočnojadranska“ samo označava prostorno porijeklo jedrenjaka, brodovlasnika, kapetana i pomoraca a nikako isključivi prostor plovidbe i trgovine. Refleksija globalnih kretanja u pomorstvu na lokalnoj razini, kao i uključivanje lokalnih snaga u globalna kretanja temeljna je hipoteza pri osmišljavanju ovog projekta. Projekt predviđa formiranje istraživačkog prostora kao složenog digitalnog alata za kvantifikaciju podataka, analizu i postavljanje dodatnih istraživačkih pitanja također uključuje i arhivska istraživanja koja dodatno pomažu u osvjetljavanju teme. Konačni rezultati projekta sastoje se u stvaranju istraživačkog prostora dostupnog za druge istraživače, priređivanju rukopisa knjige na engleskom jeziku i publiciranju nekoliko znanstvenih radova.

 

Ciljevi projekta:

  • Istražiti napredak, vrhunac i pad istočnojadranske trgovine na jedrenjacima u 19. stoljeću.
  • Formirati istraživački prostor (ISPRO) za istočnojadransku trgovinu na jedrenjacima i omogućiti pristup drugim istraživačima.
  • Istražiti nasljeđe Mletačke Republike u kontekstu istočnojadranske pomorske trgovine s posebnim osvrtom na društveno-administrativne promjene kraja 18. i početka 19. stoljeća.
  • Postaviti teoretski i praktično pokazati postojanje „pomorskih zajednica“ na istočnom Jadranu u 19. stoljeću.
  • Istražiti ulogu pomorskog školstva i stjecanja kvalifikacija za pomorska zvanja u kontekstu jedrenjačke trgovine.
  • Usporediti i mapirati promjene jedrenjaka Jadranskog mora iz 18. u 19. stoljeće.
  • Ostvariti rezultate koji bi bili polazna točka za istraživanje prozopografije vlasnika i kapetana jedrenjaka na istočnojadranskom prostoru.

 

 

KONTAKT

Voditelj projekta:

Izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić

Odjel za povijest, Sveučilišta u Zadru

Ruđera Boškovića 5, 23000 Zadar

e-pošta: bratanic@unizd.hr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551950186752

CroRIS: https://www.croris.hr/projekti/projekt/9206