Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Franjo Smiljanić

Nastavni predmeti:

 • Povijest jugoistočne Europe u srednjem vijeku
 • Hrvatska povijest u ranom novom vijeku


Životopis (1951. - 2012.)

Rođen 1. siječnja 1951. god. u Delnicama. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao studijsku grupu arheologija - povijest 1976. god. Od svibnja 1976. neprekidno zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru. Poslijediplomski studij iz "Pomoćnih povijesnih znanosti" na istom Fakultetu dovršio 1984.; tu je i doktorirao povijesne znanosti 1990. god. Svoj je znanstveno-istraživalački rad usmjerio na proučavanje teritorijalno-admini­stra­tiv­no­ga uređenja srednjovjekovne Hrvatske države u vremenu od 10. do kraja 15. stoljeća. Držao nastavu na dodiplomskom studiju. Suradnik na više domaćih znanstvenih projekata. Sa znanstvenim priopćenjima referirao na više znanstvenih skupova. Zadnji put u znanstveno-nas­tav­no zvanje docent izabran 6. svibnja 2002. god. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran 18. veljače 2011.
 

Izv. prof. dr. sc. Franjo Smiljanić preminuo je 28. srpnja 2012. u Zadru u 62. godini života.
 
 
Bibliografija
 • Oporuka zadarske plemkinje Urše de Fumatis iz 1452. godine, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru, 18 (8), Zadar, 1979, 221-226.
 • Nova knjiga S. Antoljaka "Pacta ili concordia od 1102. godine", Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, Monografije, sv. 9, Zagreb 1980, str. 251, Prikaz, Zadarska revija, 32, 2-3, Zadar, 1983, 231-234.
 • Srednjovjekovna bibliografija, in: Pregled hrvatske povijesti, Split, 1984, 204-214.
 • Od topologijata na srednovekoviot Zadar, Istorija, 20, Skopje, 1984, 309-314
 • Enstehungen und Etwiclungen des verteidigunssystem der županija Knin vom 11.-16. Jarhundert, Balcanoslavica,11-12, Beograd, 1984-1985, 135-149.
 • Nastanak i razvoj srednjovjekovnoga Knina, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru, 24 (11), Zadar, 1984-1985, 119-132.
 • Kapitul kod Knina, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru, 26 (13), Zadar, 1987, 215-224.
 • Teritorij i granice Kninske županije u srednjem vijeku, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru, 27 (14), Zadar, 1988, 135-149.
 • Teritorij i granice Sidraške županije u srednjem vijeku, in: Biogradski zbornik. Biograd i njegova okolica u prošlosti, 1, Zadar - Biograd, 1990, 319-333.
 • Građa za povijesnu topografiju Kninsko-drniškoga kraja u srednjem vijeku, in: Izdanja HAD-a, 15, Zagreb, 1990, 319-333.
 • Beitrag zur erfoschung der županien-ordnung in Sklavinien Kroatien, Diadora, 12, Zadar, 1991, 371-388.
 • Neka zapažanja o posjedu crkve Sv. Jurja u Putalju, in: Zbornik Kaštel-Sućurac - 600. obljetnica, Split, 1992, 252-256.
 • Prilog proučavanja županijskoga sustava Sklavinije Hrvatske, in: Etnogeneza Hrvata, Zagreb, 1995, 178-190.
 • Iz urbane topologije srednjovjekovnoga Zadra, in: Petriciolijev zbornik, I, Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji, 33, Split, 1995, 379-384.
 • Neke topografske dileme vezane uz vijesti o smrti kralja Zvonimira, in: Zbornik. Zvonimir, kralj Hrvatski, Zagreb, 1997, 229-234.
 • Teritorij i granice Lučke županije u srednjem vijeku, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 35 (22), Zadar,1997, 205-256.
 • O postanku i razvoju županijskoga sustava na teritoriju Sklavinije Hrvatske, Glasje, 5, 9, Zadar, 1998, 9-16.
 • Neka zapažanja o teritoriju i organizaciji Bribirske županije u srednjem vijeku, Povijesni prilozi, 25, Zagreb, 2003, 7-35.

Knjiga: Studije o srednjovjekovnim slavenskim/hrvatskim institucijama, Zadar,  Sveučilište u Zadru, 2010.