Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Ivo Rendić-Miočević

 

        1935. - 2020.

Prof. Ivo Rendić-Miočević rođen je na Korčuli 1935., za vrijeme Drugog svjetskog rata školovao se u Makarskoj i Jelsi, školovanje nastavio u Splitu gdje je 1953. završio Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i povijest u Zagrebu. Doktorat pedagoških znanosti stekao je u Ljubljani 1987. obranivši tezu pod naslovom Transfer povijesnog znanja u školi. Radio je u više škola u Zadru i Rijeci kao nastavnik povijesti, a istovremeno se bavio plivanjem te proučavao sportsku psihologiju, a znanja iz tog područja pomogla su mu u njegovim pedagoško-povijesnim istraživanjima. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1986. godine postaje predavačem metodike nastave povijesti. Taj posao radio je sve do odlaska u mirovinu. Ostao je u sjećanju kao posebno omiljen i stručan profesor kod brojnih kolega nastavnika i studenata.
Objavio je više knjiga i veliki broj znanstvenih članaka. Među ostalim ističemo sljedeća djela: Didaktičke inovacije u nastavi povijesti: transfer povijesnog znanja u školi (1989), Zlo velike jetre: povijest i nepovijest Crnogoraca, Hrvata, Muslimana i Srba (1996), U potrazi za hrvatskom kolijevkom (2000), Hrvatski identitet: trajnost i fluidnost: uporedba Kvarnera i gorske Dalmacije (2006), Uvod u hrvatsku interdisciplinarnu povijest (2011) i Osuda Hrvata na zaborav (2020).