Odjel za povijest

Doc. dr. sc. Branko Kasalo

Biografija:

Branko Kasalo rođen je u Splitu 06. prosinca 1986. godine. Osnovnu školu završio je u Solinu. Maturirao je 2005. u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji "Don Frane Bulić", u Splitu. Na Sveučilištu u Zadru 2005. upisuje jednopredmetni preddiplomski studij povijesti kojega završava 2008., te nastavlja obrazovanje na diplomskom studiju povijesti također na Sveučilištu u Zadru. Diplomirao je 2010. među prvih 10% studenata u generaciji i na Sveučilištu u Zadru upisao je poslijediplomski doktorski studij Jadran - poveznica među kontinentima. Tokom 2010. i 2011. povremeno je radio kao zamjena u srednjim školama. Koristi Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa tokom 2011. godine. Od siječnja 2012. zaposlen kao asistent – znanstveni novak na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, na znanstvenom projektu Razvitak pomorstva i geografskih spoznaja na hrvatskom Jadranu voditelja prof. dr. sc. Mithada Kozličića. Od početka rada na Odjelu za povijest sudjeluje u izvođenju nastave i seminara iz kolegija Svjetska povijest 1918.-1945. god. i Svjetska povijest poslije 1945. god. na trećoj godini preddiplomskog studija. U studenom 2012. obranio je sinopsis doktorske disertacije pod naslovom Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987. U ožujku 2014. izabran je za predstavnik suradnika na projektima – znanstvenih novaka u Senatu Sveučilišta u Zadru. Od svibnja 2015. godine kao suradnik sudjeluje u radu na znanstvenom istraživačkom projektu Raspad Habsburške Monarhije i transformacije na istočnojadranskom prostoru (1917.-1923.). Projekt je financiranom od Hrvatske zaklade za znanost, a voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Ante Bralić. U lipnju 2017. javno je obranio doktorsku disertaciju i stekao status doktora znanosti. U prosincu 2019. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje sveučilišnog docenta.

 

 

INFO

Branko Kasalo

Sveučilišni docent

MOZVAG koordinator

br. ureda: 1

Konzultacije: ponedjeljak i četvrtak 10:00-11:00h

tel. 023/200 627

e-mail:

bkasalo@unizd.hr  

 

CRORIS 

 

Google Scholar