Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja

Biografija:

Rođen je 8. siječnja 1960., u Zadru. Osnovnu i srednju školu završio u Zadru, potom I. stupanj Pomorskog fakulteta u Rijeci, a nakon toga u Zadru upisao i završio Filozofski fakultet, smjer povijest i filozofija. Zatim na Odsjeku za povijest Sveučilišta u Zadru upisao poslijediplomski znanstveni studij „Povijest hrvatskog pomorstva“, s izradom doktorske disertacije naslova „Političke prilike i sudski procesi u Zadru od 1944. do 1948.“, koju sam obranio 2. listopada 2007., na Sveučilištu u Zadru.

Zaposlenik sam Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru od rujna 2004., te od 2009. nalazim se na mjestu upravitelja. Član sam uredništva i tehnički urednik znanstvenog časopisa Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Od 2009. na Sveučilištu u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, kao vanjski suradnik izvodim nastavu iz kolegija Opća povijest 20. stoljeća. U istom svojstvu na Sveučilištu u Zadru, Odjel za povijest, izvodim nastavu iz kolegija Hrvatska povijest 1918. – 1945., te Hrvatska povijest poslije 1945. Na Sveučilištu u Zadru, Odjel za povijest i Odjel za geografiju, od 2010. na poslijediplomskom doktorskom studiju Jadran - poveznica među kontinentima, nositelj sam izbornog predmeta Revindikacije hrvatskog Jadrana tijekom XX. stoljeća (pored toga mentor na dvije doktorske radnje). Također, od 2011., mentor sam pro bono na doktorskom studiju Humanističke znanosti, Sveučilišta u Zadru, kao i na doktorskom studiju Jadran – poveznica među kontinentima, na Sveučilištu u Zadru.. U 2011., na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru izabran sam u znanstveno nastavno zvanje naslovnog docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Moja znanstveno-istraživačka djelatnost prioritetno je vezana uz problematiku nacionalne povijesti 20. stoljeća, s posebnim naglaskom na razdoblje nakon Drugoga svjetskog rata. Od svibnja 2015. zaposlenik sam Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru.

Bibliografija

Uredničke i priređene knjige:

 • Rupić, M. – Gaiger, V. (priređivači); Matković, B. – Đonlić, T. – Kolanović, T. – Begonja, Z. – Pilić, S. – Roca, E. (suradnici): Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Dalma­cija, 4, Hrvatski institut za povijest, Zagreb – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sla­von­ski Brod, Zagreb – Slavonski Brod, 2011., 980 str.
 • Begonja, Z. (ur.), Zadarska županija, Zadarska županija, Zadar, 2011., 203 str. (dvojezično)

Autorske knjige:

 • Begonja, Z., Okupacija duha - ideološka indoktrinacija u Zadru 1945. - 1955., Sveučilište u Zadru, Zadar, 2021.

Članci i studije:

 • Begonja, Z., Zadar između fašizma i komunizma, Zadarska smotra, 5-6, Zadar, 2001., 179-212.
 • Begonja, Z., Partikularni antifašizam, Društvena istraživanja, 12 (5), Zagreb, 2003., 744-764.
 • Begonja, Z., Iza obzorja pobjede – sudski procesi "narodnim neprijateljima" u Zadru 1944.-1946., Časopis za suvremenu povijest, 37 (1), Zagreb, 2005., 71-82.
 • Begonja, Z., Odonimi kao ideološke manifestacije na primjeru Zadra, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48, Zadar, 2006., 703-720.
 • Begonja, Z., Okružna komisija za ratne zločine Zadar (1944.-1946.), u: T. Oršolić (ur.), Zadar i okolica od Dru­goga svjetskog rata do Domovinskog rata, Zadar, 2007., 26-40.
 • Begonja, Z., Zadar između dva svjetska rata, Murterski godišnjak, 5, Murter, 2007., 47-82.
 • Begonja, Z., Zadar u sporazumima tijekom prve polovice XX. stoljeća (1915.-1947.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 49, Zadar, 2007., 501-521.
 • Begonja, Z., Dalmatinski dio Hrvatske, Pariška mirovna konferencija i Ugovor o miru s Italijom (1946. – 1947.), Adrias, 1, Split, 2008., 123-128.
 • Begonja, Z., Vincenzo Serrentino – posljednji talijanski prefekt Zadarske provincije, Časopis za suvremenu po­vijest, 40 (3), Zagreb, 2008., 833-850.
 • Begonja, Z., Ivan Pernar o hrvatsko-srpskim odnosima nakon atentata u Beogradu 1928. godine, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 51, Zadar, 2009., 203-218.
 • Begonja, Z., Jugoslavenski konzulat u Zadru i vizni režim za Židove iz 1939. godine, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 51, Zadar, 2009., 219-231.
 • Begonja, Z., Benkovac 1990. – pokušaj atentata na dr. Franju Tuđmana, u: N. Piskač (ur.), Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća, 3, Veliko Trgovišće, 2010., 53-67.
 • Begonja, Z., Formiranje tvornice Maraska neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, u: A. Bralić – J. Faričić (ur.), Višnja Maraska, Zadar, 2010., 185-201 (dvojezično).
 • Begonja, Z., Ist i Škarda u Drugom svjetskom ratu i poraću (1943.-1946.), u: J. Faričić (ur.), Otoci Ist i Škarda, Zadar, 2010., 291-303.
 • Begonja, Z., Političke prilike u zadarskoj nadbiskupiji tijekom II. svj. rata i u neposrednom poratnom razdoblju 1942.-1946., u: N. Piskač (ur.), Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća, 4, Veliko Trgovišće, 2011., 285-303.
 • Begonja, Z., Proturječja u svezi s brojem žrtava fašističkog koncentracijskog logora na otoku Molatu, u: V. Geiger – M. Grahek Ravančić – M. Karakaš Obradov (ur.), Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj / Jugo­slaviji 1941.-1945., 1945.-1951., Zagreb, 2011., 91-111.
 • Begonja, Z., Komunistički teror i zločinstva u Zadru 1944.-1946., u: R. Horvat – L. Vukušić – V. Zednik (ur.), Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj, Zagreb, 2012., 269-289.
 • Begonja, Z., Kontroverze iz Srba 27. srpnja 1941. godine, u: J. Pavičić (ur.), Dossier Boričevac, Zagreb, 2012., 226-245.
 • Begonja, Z., Povijest i ideološke predrasude u Hrvatskoj, u: J. Barbić (ur.), Vrijednosti suvremenog društva – Hrvatska u XXI. stoljeću, Zagreb, 2012., 109-115.

INFO

Zlatko Begonja

Pročelnik Odjela za povijest

Izvanredni profesor

br. ureda: 3

tel. 023/200 629

e-mail: zbegonja@unizd.hr

konzultacije: srijeda 9-10 sati