Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Zrinka Serventi

 

Biografija:

 

Zrinka Serventi rođena je u Rijeci gdje stječe osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje. Na Sveučilištu u Zadru završila je Arheologiju i Engleski jezik, diplomiravši 2008. g. na temu Pokapanje kod Liburna (statistička obrada grobnih cjelina). Doktorirala je 2015. g. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti (usmjerenje povijest, grana stara povijest) na Sveučilištu u Zadru, obranivši rad Nekropole rimske Liburnije: aspekti društvene i religijske povijesti pod mentorstvom prof. dr. sc. Anamarije Kurilić.

Sudjelovala je na više arheoloških istraživanja od kojih se osobito ističu: Crikvenica – igralište, Crno vrilo, Jurandvor - Sv. Nikola, Baška – Sv. Marko, Kostrena – Solin, Tar – Stancija Blek, Caska (nekropola i naselje), Mali Lošinj – kaštel, Sv. Andrija - Ilovik, Aserija, Drivenik – gradina, Cvijina gradina i Burnum. Na nekim od spomenutih arheoloških istraživanja bila je i zamjenik voditelja.

Od 2009. godine sudjelovala je u radu projekta "Rimskodobne elite u Histriji i Dalmaciji" pod vodstvom prof. dr. sc. Anamarije Kurilić, a od travnja 2010. g. izabrana je u suradničko zvanje naslovnog asistenta na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Od travnja 2011. g. radi u Muzeju antičkog stakla kao kustos pripravnik, a od srpnja te iste godine počinje raditi kao znanstveni novak na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Nakon doktoriranja, odnosno od lipnja 2015. g., radi kao poslijedoktorand na spomenutom odjelu, a 29. siječnja 2016. g. održala je i nastupno predavanje za izbor u docenta. Na Odjelu za povijest održava predavanja i/ili seminare iz predmeta Primitivno društvo i rane civilizacije, Prapovijest hrvatskog prostora, Povijest helenizma, Antička povijest hrvatskog prostora i Etruščani.

Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nizu međunarodnih znanstvenih skupova. Osim toga, opsežno se bavila prevođenjem članaka i drugih znanstvenih radova s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski, pri čemu je radila za više znanstvenih časopisa i institucija. Sudjelovala je i na više stručnih usavršavanja te je, između ostalog, stekla i Certificate in Advanced English (University of Cambridge), a 2006. godine sudjelovala je i u Jadertina Summer School in Empirical and Computational Linguistics. Od 2013. g. suradnica je na jednom međunarodnom znanstvenom projektu. Članica je Hrvatskog arheološkog društva. U ožujku 2022. izabrana je u znanstveno - nastavno zvanje izvanrednog profesora.

 

INFO

Zrinka Serventi

Izvanredni profesor

br. ureda 200 (zgrada na obali)

Konzultacije: Utorak 13:00-14:00h i četvrtak 11:00-12:00h

tel. 203/200-571

e-mail: zserventi@unizd.hr

 

CRORIS 

 

Google Scholar