Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Ante Bralić

Biografija

Rodio se 26. lipnja 1973. u Zadru. Osnovnu školu završio je u Bibinjama, a srednju školu u Zadru gdje je stekao zvanje kemijskog tehničara kontrole i analize. Na Filozofskom fakultetu u Zadru upisao je u šk. godini 1991/92 dvopredmetni studij povijesti i filozofije koji je završio diplomiranjem 26. veljače 1996. s temom “Nikola Pašić i politika ujedinjenja tijekom Prvog svjetskog rata”. U školskoj godini 1993/94. upisao je kao treći predmet studij latinskog jezika i rimske književnosti.

Nakon diplomiranja zaposlio se kao odgajatelj u Srednjoškolskom đačkom domu u Zadru, a od 1. ožuka 1997. radi kao znanstveni novak na projektu pok. dr. Tereze Ganze-Aras “Dalmacija između 1912-1920”. Od 21. svibnja 2001. radi na znanstvenom projektu kojem je glavni istraživač dr. Ivo Rendić-Miočević “Standardi za hrvatsku povijest”. Od školske godine 1997/98. drži seminare iz predmeta Povijest Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku i Povijest Jugoistočne Europe u 19.stoljeću. Također, na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru od šk. godine 2000/01. radi kao vanjski predavač na predmetu Hrvatska povijest od 16. do 19. stoljeća.

Poslijediplomski studij iz hrvatske povijesti novog vijeka upisao je 10. travnja 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za magistarski rad uzeo je temu “Zadarsko novinstvo uoči Prvog svjetskog rata”. Magistrirao je 23. srpnja 2002.

Pohađao je Medijavističku radionicu Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku u listopadu 1997. Bio je predsjednik pododbora za organiziranje znanstvenog skupa “Don Marko Sikirić” koji se održao 9. listopada 1999. u Bibinjama pod pokroviteljstvom Matice hrvatske i Zadarske nadbiskupije.Doktorirao 20. veljače 2006. s temom "Zadar u Prvom svjetskom ratu" na Sveučilištu u Zadru. U prosincu 2006. izabran u znanstveno-nastavno zvanje sveučilišnog docenta. 2012. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

14 veljače 2023. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

 

 

 

 

INFO

Ante Bralić

Redoviti profesor

br. ureda: 4

konzultacije: utorak 9:00-10:00h 

tel. 023/200-630

e-mail: abralic@unizd.hr

 

CRORIS 

 

Google Scholar