Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Sanda Uglešić


Biografija
 

Rođena 30. lipnja 1966. u Zadru. Osnovnu školu pohađala u Petrčanima i Zadru, a srednju (ŠC Juraj Baraković) završila 1984. u Zadru. Iste godine na Filozofskom fakultetu u Zadru upisala studij povijesti i povijesti i teorije umjetnosti i diplomirala 1989. te stekla diplomu Profesora povijesti i Diplomiranog historičara umjetnosti. Radila u OŠ Bartula Kašića i OŠ Petra Preradovića u Zadru. Tijekom rada u OŠ Petra Preradovića u Zadru bila mentorica studentima povijesti Filozofskog fakulteta u Zadru, za predmet Metodika nastave povijesti. Akademske godine 2004./2005. upisala poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zadru. Prijavila magistarski rad „Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog zakonodavstva“ te magistrirala u prosincu 2007. Na Sveučilištu u Zadru doktorirala je 2011. godine s temom „Obrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu zakonske regulative 20. stoljeća“.

 

Godine 2005. izabrana za nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača za stručno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana opća povijest (Metodika nastave povijesti), na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. U nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana opća povijest (Metodika nastave povijesti), na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru izabrana 2006. godine. Godine 2006. zaposlila se u stalnom radnom odnosu na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Na istom odjelu održava nastavu i seminare iz kolegija Metodika nastave povijesti te Hospitacije i praksa. U prosincu 2012. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U prosincu 2019. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

INFO

Sanda Uglešić

Izvanredni profesor

br. ureda: 4

konzultacije: četvrtak 14:00-15:00h

tel. 023/200 630

suglesic@unizd.hr 

 

CRORIS 

 

Google Scholar