Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Valentina Šoštarić

Biografija:

Rođena 26. rujna 1984. u Zagrebu. Osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje stječe u Đakovu, gdje je maturirala školske godine 2002./03. Studijsku grupu povijest i hrvatski jezik i književnost završava 2008. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, među 10% najboljih studenata. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica mnogobrojnih priznanja i stipendija (Osječko-baranjske županije, MZOŠ-a, grada Đakova, finalistkinja Top stipendije za top studente...). 2008.-09. godine zaposlena kao profesorica povijesti i hrvatskog jezika i književnosti u Srednjoj školi Oroslavje, a od 2009. godine do danas kao prof.-asist. na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. U siječnju 2010. godine obranila sinopsis doktorske disertacije pod nazivom: Uloga poklisara u širenju teritorija Dubrovačke Republike na zaleđe (krajem 14. i početkom 15. stoljeća). U znanstveno zvanje znanstveni suradnik izabrana je u rujnu 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je u rujnu 2014. godine. U travnju 2021. izabrana u znanstveno - nastavno zvanje izvanrednog profesora.

 

INFO

Valentina Šoštarić

Izvanredni profesor

povjerenica za e-učenje,koordinatorica za Erasmus+ i međunarodnu suradnju

konzultacije: utorak 10:00-11:30h

br. ureda: 2

tel. 023/200-628

e-mail: vzovko@unizd.hr

 

CRORIS 

 

Google Scholar