Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja

Biografija:

Rođen je 8. siječnja 1960., u Zadru. Osnovnu i srednju školu završio u Zadru, potom I. stupanj Pomorskog fakulteta u Rijeci, a nakon toga u Zadru upisao i završio Filozofski fakultet, smjer povijest i filozofija. Zatim na Odsjeku za povijest Sveučilišta u Zadru upisao poslijediplomski znanstveni studij „Povijest hrvatskog pomorstva“, s izradom doktorske disertacije naslova „Političke prilike i sudski procesi u Zadru od 1944. do 1948.“, koju je obranio 2. listopada 2007., na Sveučilištu u Zadru.

Zaposlenik Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru od rujna 2004., te od 2009. na mjestu upravitelja. Član je uredništva i tehnički urednik znanstvenog časopisa Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Od 2009. na Sveučilištu u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, kao vanjski suradnik izvodi nastavu iz kolegija Opća povijest 20. stoljeća. U istom svojstvu na Sveučilištu u Zadru, Odjel za povijest, izvodi nastavu iz kolegija Hrvatska povijest 1918. – 1945., te Hrvatska povijest poslije 1945. Na Sveučilištu u Zadru, Odjel za povijest i Odjel za geografiju, od 2010. na poslijediplomskom doktorskom studiju Jadran - poveznica među kontinentima, nositelj je izbornog predmeta Revindikacije hrvatskog Jadrana tijekom XX. stoljeća (pored toga mentor na dvije doktorske radnje). Također, od 2011., je mentor pro bono na doktorskom studiju Humanističke znanosti, Sveučilišta u Zadru, kao i na doktorskom studiju Jadran – poveznica među kontinentima, na Sveučilištu u Zadru. U 2011., na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru izabran je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Znanstveno-istraživačka djelatnost prioritetno mu je vezana uz problematiku nacionalne povijesti 20. stoljeća, s posebnim naglaskom na razdoblje nakon Drugoga svjetskog rata. Od svibnja 2015. zaposlenik je Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru. U ožujku 2022. izabran je u znanstveno - nastavno zvanje izvanrednog profesora.

INFO

Zlatko Begonja

Pročelnik Odjela za povijest

Izvanredni profesor

br. ureda: 3

konzultacije: srijeda 9:00 - 10:00h

tel. 023/200 629

e-mail: zbegonja@unizd.hr

 

CRORIS 

 

Google Scholar