Odjel za povijest

Luka Knez, mag. educ. hist., asistent

Rođen je 17. veljače 1995. godine u Zadru gdje je završio osnovnu školu i srednju Klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. Na Sveučilištu u Zadru je diplomirao jednopredmetni studij povijesti 2019. godine s temom diplomskog rada „Slučaj Mlinar – od iracionalong do racionalnog.“ Tijekom studija se istaknuo kroz različite oblike studentskih aktivnosti, napose unutar udruge studenata povijesti ISHA Zadar, gdje je jednu studijsku godinu obnašao dužnost člana uredništva studentskog časopisa Rostra. Dobitnik je „Nagrade za najbolji studentski završni, diplomski ili istraživački rad“ Odjela za povijest za akad. god. 2018./19., kao i stipendije za izvrsne studente Sveučilišta u Zadru. Aktivni je član Predsjedništva Ogranka Matice hrvatske u Zadru, zadužen za rad sa studentima i mladima.
Prvo radno iskustvo stječe u Državnom arhivu u Zadru na radnom mjestu arhivista-pripravnika. Od studenoga 2021. godine zaposlen je na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru kao stručni suradnik – asistent. Znanstveni mu je rad primarno vezan uz nacionalnu povijest 20. stoljeća.

 

 

INFO

 

Luka Knez

Ured: 3

Konzultacije: Ponedjeljak 8:00 - 9:00h
četvrtak 8:00 - 9:00h

tel. 023 200 629

email:lknez21@unizd.hr   

CRORIS