Odjel za povijest

Marin Banović, mag. educ. hist.


Rođen je 23. veljače 1995. godine u Osijeku. Osnovnoškolsko obrazovanje stekao je u Petrijevcima, a srednjoškolsko u osječkoj II. gimnaziji. Sveučilišni jednopredmetni studij povijesti na Sveučilištu u Zadru pohađa od akad. god. 2013./2014. Diplomski rad s temom “Trgovina kao modus vivendi zadarske regije u XVIII. stoljeću” brani akad. god. 2018./2019. pri čemu stječe akademsko zvanje magistra edukacije povijesti.
Tijekom studija aktivno participira u studentskom i akademskom životu zadarskoga sveučilišta kao član i podpredsjednik ISHA-e Zadar – Udruge studenata povijesti te kao predstavnik studenata Odjela za povijest u Skupštini Studentskog zbora. Glavni je urednik 7. (god. IX.) i 8. (god. X.) broja stručne publikacije Rostra – časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru. Suorganizator je više stručnih studentskih manifestacija i izlagač na više studentskih simpozija. Dobitnik je „Nagrade za najbolji studentski završni rad, diplomski rad ili istraživački rad“ Odjela za povijest za akad. god. 2015./2016. i „Nagrade za najboljeg studenta generacije“ za akad. god. 2016./2017.
Prvo radno iskustvo stječe na radnom mjestu arhivista – pripravnika u Hrvatskom memorijalno – dokumentacijskom centru Domovinskog rata u Zagrebu (2019. – 2020.), gdje primarno radi na poslovima organizacije arhivskog gradiva nastalog djelovanjem srpskih paravojnih postrojbi na okupiranim područjima Republike Hrvatske te kao suradnik na projektu Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u BiH 1991.-1995. U lipnju 2021. godine polaže stručni ispit za arhivsko zvanje arhivist.
Od 1. listopada 2021. godine radi kao stručni suradnik – asistent na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Područje stručnog interesa nalazi u temama iz ranog novovjekovlja na istočnojadranskoj obali, osobito gospodarskoj povijesti i njoj nerazdruživoj povijesti pomorstva.

 

 

 

INFO

Marin Banović, mag. educ. hist.

Asistent

br. ureda:

Konzultacije: Utorak 9:00-11:00h
 


tel. 023/200-624
fax. 023/200-730

email: mbanovic121@unizd.hr

 

CRORIS