Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić

Rođena 1963. godine u Puli gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje.

Akademsko obrazovanje:

 • 1982.-1989.  studirala Arheologiju i Talijanski jezik s književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje i diplomirala s temom "Obitelj i obiteljski odnosi na nadgrobnim spomenicima rimske provincije Dalmacije za Principata" (mentor: dr. sc. Julijan Medini).
 • Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (R. Slovenija) 1995. godine stječe stupanj magistra znanosti uspješno obranivši rad pod naslovom "Družina v antični Dalmaciji" ("Obitelj u antičkoj Dalmaciji") (mentor: dr. sc. Božidar Slapšak).
 • Godine 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru stječe naslov doktora znanosti (naslov disertacije: "Pučanstvo Liburnije od 1. do 3. stoljeća po Kristu: antroponimija, društveni slojevi, etničke promjene, gospodarske uloge) (mentor: dr. sc. Slobodan Čače).

Znanstveni i stručni interesi:

 • Latinska epigrafija rimske provincije Dalmacije (a osobito rimskodobne Liburnije).
 • Domorodačka antroponimija, osobito ona stanovništva rimske provincije Dalmacije.
 • Socijalna povijest predrimskodobnog i rimskodobnog stanovništva, a osobito onoga koje je obitavalo na području rimske provincije Dalmacije.
 • Rimska arheologija (osobito nekropolâ i stambenih prostora).

 

 

Nastavne aktivnosti:

Preddiplomska i diplomska razina studiranja:

 • Povijest Grčke
 • Povijest Rima
 • Antička povijest hrvatskog prostora
 • Društva antičke Grčke i Rima
 • Osnove latinske epigrafije
 • Kamenje govori: analiza antičkih latinskih natpisa
 • Stanovništvo rimskodobne Dalmacije
 • Etnije i nacije: europska iskustva
 • Ancient Rome and Her Provinces
 • Introduction to Croatian History

Poslijediplomski doktorski studiji na Sveučilištu u Zadru:

 • Na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju "Jadran – poveznica među kontinentima" Odjela za povijest i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru drži predavanja iz predmeta "Antički grad" (od 2022. g.) te je mentorica na tom studiju.
 • Voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija "Humanistički studiji" Sveučilišta u Zadru (od 2021. g.), v. d. voditeljice smjera Interdiscplinarne humanističke znanosti (od 2022. g.), voditeljica smjera Povijest (od 2016.), zamjenica voditelja smjera Povijest (2010.-2016.). Od osnutka (2010. g.) djeluje kao mentorica, odnosno, komentorica na tom studiju.
 • Na poslijediplomskom doktorskom studiju "Arheologija istočnog Jadrana" Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru drži predavanja i seminare iz predmeta "Ženska praenomina" i "Ius Latii i epigrafika" (od 2007. g.) te je mentorica i komentorica na tom studiju.

Zaposlenja:

 • Od 2014. g. redovna profesorica na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru.
 • 2009.-2014. izvanredna profesorica na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru.
 • 2002.-2009.  docentica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru.
 • 1992.-2002. znanstvena novakinja na znanstveno-istraživačkim projektima prof. dr. Slobodana Čače na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru:
  • 1992.-1996. u zvanju mlađe asistentice;
  • 1996.-2000. u zvanju asistentice;
  •  2000.-2002. u zvanju više asistentice.
 • 1989.-1991. radi u HPT-u.

Prethodne nastavne aktivnosti:

 • 2001.-2007. - Na poslijediplomskom znanstvenom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru održavala je nastavu iz predmeta "Antička povijest Ilirika: društvo i stanovništvo na osnovi epigrafičkih svjedočanstava".
 • Na preddiplomskom studiju Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru održavala je nastavu iz predmeta:
  • 2005.-2015. "Prapovijest hrvatskog prostora" (I. godina studija),
  • 2005.-2015. "Predantička društva Europe: Etruščani" (izborni predmet),
 • Na diplomskom studiju Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru održavala je nastavu iz predmeta:
  • 2008.-2018. "Antička naselja Hrvatske",
  • 2016.-2019. "Call me Iulius! Roman rule over Dalmatia"
 • Na dodiplomskom studiju Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru održavala je nastavu iz predmeta:
  • 1992.-2010. "Metodologija povijesne znanosti" (III. godina studija),
  • 1999.-2005. "Hrvatske zemlje u starom vijeku" (I. godina studija),
  • 1996./1997. seminar izbornog predmeta "Viši slojevi rimske provincije Dalmacije" (II. godina studija),
  • 1998./1999. seminar iz predmeta "Povijest starog vijeka"  (I. godina studija),
  • 1997./1998. seminar izbornog predmeta "Pučanstvo antičke Liburnije" (III. godina studija).
 •  Na studiju Povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu održavala je nastavu iz predmeta:
  •  2007.-2012. - "Stara povijest hrvatskog prostora",
  •  2005.-2007. - "Prapovijest hrvatskog prostora",
  •  2005.-2007. - "Antička povijest hrvatskog prostora",
  •  2003.- 2005. - "Hrvatske zemlje u starom vijeku"

Znanstveno-istraživački projekti:

 • od 2019. predstavnica Sveučilišta u Zadru u Međunarodnom istraživačkom centru jadranske povijesti i arheologije - CISA (https://ciram.unimc.it/it/site-news/centro-internazionale-di-studi-sulla-storia-e-l2019archeologia-dell2019adriatico-cisa-1)
 • Od 2003. do 2019. organizirala i rukovodila arheološkim istraživanjima na lokalitetu Caska na otoku Pagu, nakon čega predvodi stručnu skupinu za analizu i objavu građe s rimske nekropole u Uvali Caska.
 • Od 2011. surađuje kao individualni suradnik u međunarodnom znanstvenom projektu "AdriAtlas".
 • Godine 2011. surađivala je kao individualni suradnik u međunarodnom znanstvenom projektu "CIL XVII", a 2010. u međunarodnom znanstvenom projektu "Mainz Academy Ancient Slavery Project".
 • Od 2010. surađuje kao individualni suradnik u epigrafskim bazama podataka "Epigraphische Datenbarnk Haidelberg" i " Epigraphische Datenbarnk Clauss-Slaby".
 • Od 2007. do 2013. g. voditeljica znanstvenog projekta "Rimskodobne elite u Histriji i Dalmaciji" koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.
 • Od 1998. do 2001. voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta za mlade istraživače "Antroponimija Liburna i Ridita: komparativna studija" koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.

 

Druge stručne aktivnosti:

 • Od 2007./2008. urednica časopisa "Miscellanea Hadriatica et Mediterranea" Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru.
 • 2018.-2020. suradnica na međunarodnom projektu VirtualArch: Visualize to Valorize - For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe, Program Interreg Central Europe (1. 7. 2017. - 30. 6. 2020.); vodeći partner: Archaeological Heritage Office of Saxony (Njemačka), partner iz Hrvatske: Grad Zadar uz pridružene partnere: Hrvatski restauratorski zavod i ZADRA NOVA. (http://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/virtualarch-33.html)
 • 2018.-2019.: članica glavnog odbora  međunarodne zajednice posvećene digitalnoj epigrafiji (https://epigraphy.info/).
 • Sudjelovala na brojnim arheološkim istraživanjima, od kojih valja istaknuti:
  • Od 20003. vodila arheološka istraživanja u Uvali Caska (ant. Cissa) na otoku Pagu,
  • 1997.-1998. rad na svetištu iz helenističkog razdoblja na rtu Ploča (promunturium Diomedis), pod vodstvom S. Čače (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru) u sklopu voditeljeva projekta "Liburni i primorski Delmati 4.-1. st. pr. Krista",
  • 1992. i 1994. suradnja na međunarodnom projektu "Adriatic Islands Project" (voditelji: Vincent Gaffney [GB], Timothy Kaiser [Canada], John Hayes [GB], Branko Kirigin [Hrvatska] i drugi),
  • 1987. devet mjeseci na velikom zaštitnom arheološkom istraživanju "Salona - Zaobilaznica '87" pod vodstvom B. Kirigina (Arheološki muzej u Splitu),
  • 1985.-1986. suradnja na međunarodnom projektu "Neothermal Dalmatia" (voditelji: John Chapman [GB] i Šime Batović [Hrvatska]).

Članstva u strukovnim i drugim udrugama:

 • Od 2018. članica međunarodne epigrafske zajednice Epigraphy.info, u kojem tijekom 2018.-2019. bila članicom Glavnog odbora (Steering committee).
 • Od 2000. - članica Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ), gdje sam od 2012. do 2021. bila  voditeljica Sekcije za staru povijest.
 • Od 1997. članica međunarodne udruge "Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine".
 • Od 1984. članica "Hrvatskog arheološkog društva".

Ostale aktivnosti:

 • Služi se s više stranih jezika: fluentno se služi engleskim i talijanskim jezikom, a više jezika poznaje na pasivnoj razini (francuski, španjolski, njemački, slovenski). Povremeno prevodi stručne tekstove s hrvatskog na engleski ili talijanski jezik i obratno.
 • Vrlo dobro se služi digitalnim tehnologijama.

INFO


Anamarija Kurilić

Redoviti profesor

br. ureda: 200 (zgrada na obali)

konzultacije: ponedjeljak 12:00-13:00h i četvrtak 10:00-11:00h

tel. 023/200-515

e-mail: akurilic@unizd.hr

 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7178-4584

 

CRORIS 

 

 

Google Scholar https://scholar.google.hr/citations?user=9fmgIEoAAAAJ&hl=hr

 

Academia.edu https://unizd.academia.edu/AnamarijaKurilic

 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/anamarija-kurili%C4%87-66738686/?originalSubdomain=hr