Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Kristijan Juran

Biografija

 

Povjesničar hrvatskoga ranog vijeka. Rođen je 13. srpnja 1974. u Beckumu (Njemačka). Godine 1993. upisao je dvopredmetni studij povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je i diplomirao 29. lipnja 2000. s temom Naseljenost šibenskog područja između kasne antike i ranog srednjovjekovlja. Poslijediplomski studij „Povijest hrvatskog pomorstva“ upisao je 2002. na Filozofskom fakultetu u Zadru. U travnju 2004. položio je stručni ispit za nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

U lipnju 2004. zaposlen je kao znanstveni novak na znanstvenom projektu Toponimija neistraženih sjevernodalmatinskih otoka i obale glavnog istraživača dr. sc. Vladimira Skračića. Od 1. srpnja 2005. radi kao asistent u Centru za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru. Od 2. siječnja 2007. suradnik je na znanstvenom projektu Onomastica Adriatica glavnog istraživača prof. dr. sc. Vladimira Skračića. U akad. godinama 2007./2008. i 2008./2009. predavao je izborne kolegije Povijesna toponimija Dalmacije i Povijesna antroponimija Dalmacije na Odjelu za povijest, kao i izborni kolegij Hrvatska povijesna toponimija na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru. Doktorirao je 2009. na Sveučilištu u Zadru s disertacijom Otok Murter u razdoblju mletačke uprave (1412.-1797.), pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Vrandečića. Godine 2010. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2012. do 2014. godine voditelj je Centra za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru.

Od 1. veljače 2013. zaposlenik je Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, gdje izvodi nastavu iz hrvatske povijesti ranoga novoga vijeka te izbornih kolegija Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16. – 17. st.), Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora, Glagoljica i hrvatska ćirilica u povijesnim vrelima, Antroponimija dalmatinskih komuna i njihova zaleđa u srednjem i ranom novom vijeku, Migracije Hrvata od 15. do 18. stoljeća i Otočni svijet zajednica jadranskih didića. Godine 2015. izabran je u zvanje izvanrednog profesora. U veljači 2021. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Znanstveno istražuje ruralne zajednice (socijalni odnosi i strukture, demografski procesi, antroponimija) i zemljišni posjed (topografija, toponimija, vlasničko-pravni odnosi) na području istočnojadranskih komuna u kasnom srednjem i ranom novom vijeku. Objavio je dvije knjige te više od 20 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na dvanaest znanstvenih i stručnih skupova.

INFO

Kristijan Juran

Redoviti profesor

br. ureda: 2

konzultacije: četvrtak 14:00-15:00h

tel. 023/200-628

e-mail: kjuran@unizd.hr

 

CRORIS 

 

Google Scholar