Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić


Biografija
 

Rođen 19. kolovoza 1976. u Splitu. Osnovnu školu završio u Jelsi. Srednju školu završio u Jelsi sa zvanjem hotelijersko-turistički radnik. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 2000. diplomirao nastavnu grupu povijest-engleski jezik i književnost s diplomskom radnjom "T.G. Jacksonova povijest obalnih i otočnih gradova istočnoga Jadrana". Iste godine upisao poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Povijest hrvatskog pomorstva". U listopadu 2000. god. primljen kao znanstveni novak na projekt "Povijest istočnojadranskog pomorstva" glavnog istraživača prof. dr. sc. Mithada Kozličića. Početkom 2001. izabran u nastavno i suradničko zvanje mlađi asistent na predmetu "Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana". Surađuje u predavanjima i ispitu iz predmeta "Uvod u povijest". Dana 22. prosinca 2004. obranio je magistarski rad "Pomorstvo otoka Hvara u 19. st." U lipnju 2007. izabran u suradničko zvanje asistenta na predmetima "Svjetska povijest u 19. st." i "Povijest pomorstva". 11. prosinca 2009. obranio doktorsku tezu "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946." i time stekao akademski stupanj doktora znanosti. U veljači 2010. izabran u suradničko zvanje višeg asistenta. U svibnju 2011. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U akademskoj godini 2012./13. i 2013/14. vršio dužnost šefa katedre za teoriju povijesti i metode historijske znanosti. Od akademske godine 2014./15. izabran za šefa katedre za hrvatsku i svjetsku modernu i suvremenu povijest. Također, od akademske godine 2014./15. vrši dužnost zamjenika pročelnika Odjela za povijest. U lipnju 2020. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

 

 

 

 

 

 

INFO

Mateo Bratanić

Izvanredni profesor

Zamjenik pročelnika

konzultacije: srijeda 10:00-11:00h     tel. 023/200-770

e-mail: bratanic@unizd.hr

 

Osobni web

 

CRORIS 

 

Google Scholar