Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Milorad Pavić

Biografija

 

Rođen 23. lipnja 1966. u Zadru. Osnovnu školu završio u Sukošanu. Srednju školu pohađao u Zadru i završio u Zagrebu 1985. Hrvatski branitelj - aktivni sudionik Domovinskog rata 1991. do 1994. god. Diplomirao 3. lipnja 1998. na Filozofskom fakultetu u Zadru na studijskoj grupi talijanski jezik i književnost - povijest. Za znanstvenog novaka na tom Fakultetu primljen 21. listopada 1998., na znanstvenoistraživački projekt "Povijest istočnojadranskog pomorstva". Poslijediplomski znanstveni studij iz povijesti ranog novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu uspješno završio 2003. god. U prosincu 2006. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Istočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima XVI.-XVIII. stoljeća." U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2007. godine, a zvanje izvanrednog profesora postigao je 2013. godine. U razdoblju 2011.-2014. predsjednik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu za povijest. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi s obvezatnim kolegijima Svjetska povijest u ranom novom vijeku, Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku. Drži nastavu i na diplomskom studiju povijesti s izbornim predmetima Istočni Jadran u putopisnoj literaturi ranog novog vijeka, Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću, Hodočašćenje u Svetu zemlju u ranom novom vijeku, Ekonomska povijest Europe ranog novog vijeka. Na doktorskom studiju "Jadran – poveznica među kontinentima" izvodi nastavu s kolegijem Novovjekovna geografija istočnog Jadrana. Uz brojne teme iz svjetske i nacionalne povijesti bavi se istraživanjem novovjekovne povijesti istočnog Jadrana, osobito geografskih, kartografskih i plovidbenih priručnika o Jadranu nastalih do kraja 18. stoljeća. Od 1998. neprekidno sudjelovao na više znanstvenih projekata. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova, te jednog sveučilišnog udžbenika. U lipnju 2020. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

INFO

Milorad Pavić

Redoviti profesor

br. ureda:

konzultacije: četvrtak 12:00-13:00h 

tel. 023/200-624

fax. 023/200-730

e-mail: mpavic@unizd.hr

 

CRORIS 

 

Google Scholar