Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Serđo Dokoza

 

Biografija

Rođen 10. veljače 1959. godine u Zadru, gdje je završio i redovito školovanje. Nakon srednje škole, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru, grupe Povijest, Talijanski jezik s književnošću i Latinski jezik s rimskom književnošću. Na istom Fakultetu upisao je 1984. godine poslijediplomski studij iz područja srednjovjekovne povijesti pod naslovom "Srednjovjekovno društvo u Južnoslavenskih naroda", te izradio magistarski rad s temom iz crkvene povijesti pod naslovom "Papinski legat Gentil i crkvene prilike u Dalmaciji početkom XIV. st." koju je uspješno obranio 5. lipnja 1995. godine. Godine 2003. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Korčula u XIV. st. (društveni i gospodarski razvoj)". Prvo zaposlenje kao profesor dobio je u Nadbiskupskom sjemeništu, gdje je radio od 1985. do 1990. godine, kada je prešao u Državni arhiv u Zadru na mjesto arhivista za stariju građu. Tu je za potrebe posla trebao savladati paleografiju i diplomatiku. Godine 1993. pohađao je u Italiji paleografsku školu u organizaciji Talijanskog ministarstva za kulturu, a sljedeće godine tečaj paleografije na Medievalističkoj radionici u Dubrovniku. Godine 2005. prešao je raditi na Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, u zvanju znanstvenog suradnika do 2009. godine. Tada prelazi na Zadarsko Sveučilište, Odjel za povijest, gdje i sada radi. Godine 2006. biran je u naslovno zvanje docenta, 2010. u zvanje izvanrednog profesora, a 2018. u zvanje redovitog profesora.

INFO

Serđo Dokoza

Redoviti profesor

br. ureda: 1

konzultacije: utorak 11:00-13:00h

tel. 023/200-627

e-mail: sdokoza@unizd.hr

 

CRORIS 

 

Google Scholar