Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Tado Oršolić


Rođen 17. rujna 1971. u Tolisi (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu završio u Tolisi a srednju u Orašju. Dragovoljac Domovinskog rata (1992.-1993.), sudjelovao u obrani Bosanske Posavine. Na Filozofski fakultet u Zadru upisao se 1991. studij smjera povijest i filozofija. Na istom Fakultetu diplomirao u prosincu 1996. godine. Od srpnja 1997. uposlen kao znanstveni novak u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru. U siječnju 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio magistarski rad naslova: “Ustroj kopnene vojske u Dalmaciji 1867.-1890“. U studenom 2005. doktorirao na Sveučilištu u Zadru s naslovom disertacije “Teritorijalne snage u Dalmaciji od 1814. do 1868. godine”. U studenom 2006. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. U siječnju 2009. na Filozofskom fakultetu u Mostaru Sveučilišta u Mostaru izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od siječnja 2012. u naslovnog docenta na Sveučilištu u Zadru. U lipnju 2012. izabran u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u studenom 2019. u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Na Sveučilištu u Zadru u srpnju 2017. izabran u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora, a krajem siječnja 2023. u naslovnog redovitog profesora.
Predavao kao vanjski suradnik od 2007. do 2011. na Odjelu za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru više kolegija (Europska i svjetska povijest ranog novog vijeka, Europske regije i povijest BiH u XIX. stoljeću, Europska i svjetska povijest nakon 1945., i Svjetska povijest novog vijeka (XIX.-XX. st.). Od 2010. predaje na poslijediplomskom doktorskom studiju Jadran - poveznica među kontinentima Sveučilišta u Zadru. Od 2015. predaje kolegij “Hrvatska vojna povijest u novom vijeku” na preddiplomskom studiju Odjela za povijesti Sveučilišta u Zadru.
Znanstveno istražuje i objavljuje radove, prvenstveno vezane uz vojnu prošlost, ali i iz područja društvene, kulturne, gospodarske prošlosti Dalmacije i Bosne i Hercegovine u razdoblju od 18. do 20. st. i suvremene povijesti Hrvata u Bosni i Hercegovini u  Domovinskog rata (1992. – 1995.). Autor je dvije knjige i suautor dvije monografije, objavio desetke znanstvenih i stručnih radova. Glavni urednik više zbornika radova i član uredništva više zbornika radova i monografija. Sudjelovao na preko trideset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i kolokvija, okruglih stolova. Bio je suradnik na dva znanstveno-istraživačka projekta. Član uredništva (od 2011.) i urednik Radova zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (od 2015.) te urednik edicija “Posebna izdanja” i “Djela” koje objavljuje Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru.
Upravitelj je Zavoda za povijesne znanosti Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti u Zadru (od lipnja 2015.).