Odjel za povijest

Obavijesti

Međunarodni kongres za osmansku povijest Travellers in Ottoman Lands : The Balkans, Anatolia and Beyond!

Obavijest!

Od 23. do 26. kolovoza 2022. prof. dr. sc. Milorad Pavić i Marin Banović, mag. educ. hist. sudjelovat će na međunarodnom kongresu za osmansku povijest Travellers in Ottoman Lands : The Balkans, Anatolia and Beyond, u Sarajevu, BiH, na kojemu će izložiti rezultate recentnog istraživanja The Journey through the Ottoman Empire of the Venetian Dragoman Cosimo Calavro-Imberti from 1761.