Odjel za povijest

Obavijesti

Mjere i aktivnosti Sveučilišta vezano uz COVID 19!

Poštovane, poštovani,

rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican  dala je priopćenje s propisanim mjerama i aktivnostima na Sveučilištu u Zadru vezano uz najnoviju epidemiološku situaciju bolesti COVID-19.

Molimo provjerite svoje AAI račune i pošaljite e-mail tajnici, za slučaj da nam bude omogućena samo e-komunikacija, odnosno e-nastava.

DOPIS