Odjel za povijest

Obavijesti

Nastavnici odjela sudjelovali na 6. međunarodnoj konferenciji "Mediterranean Maritime History Network" na Kreti

Nastavnici odjela sudjelovali na 6. međunarodnoj konferenciji "Mediterranean Maritime History Network" na Kreti

Nastavnici našega Odjela sudjelovali su na 6. međunarodnoj konferenciji "Mediterranean Maritime History Network" koju je organizirao Centar za pomorsku povijest Instituta za sredozemne studije. Konferencija je održana u Rethymni na Kreti.  

Marin Banović održao je izlaganje naslovljeno „Maritime Entrepreneurs in the East Adriatic at the Dawn of the 19th Century”, a Mateo Bratanić (u koautorstvu sa Sandom Uglešić) izlaganje naslovljeno “Maritime Education during the Period of Sailing Ships’ Decline in the East Adriatic”. Na kraju je Mateo Bratanić  predstavio Sveučilište u Zadru, prilikom čega je preuzeo domaćinstvo sljedeće konferencije koja će se održati na našem Sveučilištu 2026. godine.

 

FOTO   FOTO   FOTO   FOTO   FOTO    FOTO