Odjel za povijest

Obavijesti

Novi sustav studiranja povijesti na Sveučilištu u Zadru!

 

Studij povijesti na Sveučilištu u Zadru postoji još od samog početka kada je osnovan Filozofski fakultet u Zadru (1956.) te je jedan od okosnica (temelja) fakulteta koji 2002. postaje Sveučilište u Zadru. Odjel za povijest jedan je od prvih studija povijesti u Hrvatskoj kojih je trenutno devet. Nastava povijesti u Zadru izvodi se na sva tri stupnja: preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom, a prvi od ovih stupnjeva (preddiplomski) je reformiran i usmjeren na modernije načine učenja i znanja. Promijene kreću od akademske godine 2020./21. Učenje povijesti u cijeloj Hrvatskoj izvodi se kronološki, od najstarijih vremena (prapovijesti) do danas (suvremenog doba), s nekim izuzetcima. Želeći učiniti studij atraktivnijim, a studente sukreatore dinamike vlastitog studiranja Stručno vijeće odlučilo se na reformu preddiplomskog studija. Profesori Odjela za povijest u suradnji sa studentskim predstavnicima osmislili su novi program studija koji će studentima omogućiti da sami kreiraju tijek slušanja i polaganja kolegija na preddiplomskom studiju. Takvu mogućnost studenti će imati nakon položenog prvog semestra gdje će upisati tri kolegija iz moderne hrvatske i svjetske povijesti. Nadalje, u drugom će semestru studenti imati mogućnost kreiranja redoslijeda pohađanja ponuđenih obveznih kolegija koje moraju položiti na preddiplomskom studiju. Ovakva reforma studija čini Odjel za povijest jedinim odjelom na zadarskom sveučilištu koji nudi takvu mogućnost, što pokazuje da i povjesničari mogu biti okrenuti budućnosti i modernizaciji studija.

Popis predmeta koje studenti sami slažu po semestrima:

Hrvatska povijest 1790.-1860.

Hrvatska povijest 1918.-1945.

Svjetska povijest 1918.-1945.

Primitivno društvo i rane civilizacije

Povijest Grčke

Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku

Povijest JI Europe u srednjem vijeku

Svjetska povijest u ranom novom vijeku

Prapovijest hrvatskog prostora

Uvod u srednjovjekovlje

Povijest svjetskog pomorstva

Povijest Rima

Antička povijest hrvatskog prostora

Pregled srednjovjekovne povijesti

Povijest hrvatskih zemalja u razvijenom feudalizmu

Hrvatska povijest 15. – 18. stoljeća

Svjetska povijest u 19. stoljeću

Povijest JI Europe u novom vijeku

Hrvatska povijest 1860.-1918.

Hrvatska povijest poslije 1945.

Svjetska povijest poslije 1945.

Povijest hrvatskog pomorstva