Odjel za povijest

Obavijesti

Radionica “Koncept društvenih mreža i istraživanje hrvatskog srednjovjekovlja”!

RADIONICA

U petak, 1. travnja 2022. održala se radionica u sklopu projekta „Anžuvinski archiregnum u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi u 14. stoljeću: pogled s periferije“ kojeg vodi prof. dr. Mladen Ančić. Radionica naslovljena "Koncept društvenih mreža i istraživanje hrvatskog srednjovjekovlja", sastojala se od tri izlaganja koja su širokim zahvatom skicirala zadanu temu. Najprije je doc. dr. sc. Antun Nekić naznačio uporabne mogućnosti i vrijednosti arhontologija za raspoznavanje upravnog oblikovanja anažuvinskog doba, ali i značaja te uprave, oslonjene na kraljevsku vlast, za društveno umreživanje njezinih službenika. Izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić pozornost je posvetio transakcijama luksuznim odjevnim predmetima, motreći u tome odraz kasnosrednjovjekovnog društvenog ugleda, ali i pogodno mjesto u potrazi historičara za „osobama čvorištima“ putem koji se jasnije može raspoznati vezivanje različitih mreža. Prof. dr. Mladen Ančić je pak motrio društvenu mrežu kao sredstvo mogućega društvenog probitka te ujedno tako, iz perspektive plemića pojedinca, ocrtao srž funkcioniranja složenoga anžuvinskog upravno-društvenog sustava. Nakon izlaganja uslijedila je plodonosna diskusija, uz mnogobrojna pitanja i razrađivanje konkretnih primjera koji su potanje potvrdili ideje iznesene u izlaganjima.