Odjel za povijest

Obavijesti

Zadarski mir: prekretnica anžuvinskog doba!

Zadarski mir: prekretnica anžuvinskog doba!

Obavijest!

Izašao je novi zbornik radova u izdanju Sveučilišta u Zadru pod naslovom Zadarski mir: prekretnica anžuvinskog doba urednika Mladena Ančića i Antuna Nekića.

Najveći dio radova koji čine ovaj zbornik radova vezani su uz znanstveni skup “Zadarski mir, ishodište jedne epohe”. Zbornik čini ukupno 15 radova autora koji s pozicije povjesničara, povjesničara umjetnosti i geografa u fokus stavljaju razdoblje vladavine Ludovika I. i kroz niz tema sagledavaju političke, društvene i ekonomske procese u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji tijekom Ludovikove četrdesetogodišnje vladavine, u srž analize stavljajući transformativnu narav Zadarskog mira.

Prvu cjelinu tvore tekstovi koji su povezani s okolnostima koje su vodile u rat između ugarsko-hrvatskog kralja i Mletačke Republike i poglavito su povezane sa Zadrom, ključnom točkom oko koje se rasplamsao sukob dviju strana.

Drugu cjelinu tvore tekstovi koji oslikavaju stanje virtualnog Hrvatskog Kraljevstva, podijeljenog u ovo doba na dvije administrativno-upravne cjeline – kraljevine (regna) Slavoniju te Dalmaciju i Hrvatsku.

U trećoj cjelini Béla Zsolt Szakacs, Emil Hilje, Marijana Kovačević i Nikola Jakšić razmatraju materijalne ostatke u obliku umjetničkih djela iz anžuvinskog doba s fokusom na centar, u ovome slučaju kraljevski dvor, s jedne strane, i na jednu razvijenu lokalnu sredinu na periferiji, onu zadarsku, s druge strane.