Odjel za povijest

Studenti

Poštovani studentice/studenti,
 
za informacije, pitanja, zamolbe ili probleme vezane uz Vaše studiranje obratite se studentskim predstavnicama:
 
Studentski predstavnici u Stručnom vijeću Odjela
 

Ivana Protrka ivanaprotrka33@gmail.com

Domagoj Maslač dmaslac@hotmail.com

Krste Gašperov krste.gasperov1@gmail.com

 

Zamjenici studentskih predstavnika u Stručnom vijeću Odjela:

Ante Kasalo
Dominik Perko
Tea Miše
 

Studentske udruge (e-mail)
 

Priručnik studentskog časopisa Rostra

Rostra - upute suradnicima

Kontakt: rostra.ishazd@gmail.com

 

Povijest udruga studenata povijesti

2006. god. studenti djeluju u Klubu studenata povijesti - Zadar. 2012. god. formirana je Udruga studenata povijesti – Zadar (USP – Zadar), a trenutno je aktivna udruga studenata povijesti ISHA - Zadar.

Od 2006. godine studenti uključeni su u manifestaciju Dani povijesti. Dani povijesti su vrsta konferencije na kojima sudjeluju profesori Sveučilišta u Zadru, ali i gostujući profesori sa drugih Sveučilišta u Hrvatskoj. Organiziraju se na način da profesori svojim izlaganjima na određenu temu prikažu jednu povijesnu zanimljivost koja može zaintrigirati studente raznih disciplina. Tradicionalno se organiziraju s trajanjem od dva dana, te završavaju prigodnim filmom. Ove godine XIII. Dani povijesti održani su 16. i 17. svibnja 2019. god.

2008. godine pokrenut je časopis studenata povijesti Rostra koji nudi širok raspon tema koje su studenti obradili putem seminarskih radova, završnih radova, ali i samostalnih radova, tj. bez mentorstva profesora. Trenutno je objavljeno 9 svezaka časopisa.

Udruga studenata povijesti uključena je u ''Hrvatsku studentsku povjesničarsku inicijativu'', koja okuplja Udruge unutar Republike Hrvatske radi lakše komunikacije među studentima Odjela za povijest raznih hrvatskih Sveučilišta.

2011. godine Udruga sudjeluje na međunarodnom seminaru Jadranski susreti održanom u Splitu, a 2012. god. sudjeluje na Jadranskim susretima u Trstu/Kopru. 2013. god. Sveučilište u Zadru je prvi put domaćin ove vrste studentskog skupa. XI. međunarodni seminar studenata povijesti ''Jadranski susreti'' održan  je u svibnju 2017. god. na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Na seminaru je sudjelovalo 25 sudionika iz 8 europskih zemalja.

Okrugli stol studija povijesti u Republici Hrvatskoj predstavlja jedinstven oblik studentske suradnje pokrenut s ciljem razmjene znanja, vještina i ideja studenata povijesti na nacionalnoj razini. Promicanjem studentskog dijaloga i poticanjem razmjene iskustava, studenti povijesti daju svoj doprinos poboljšanju iskustva studiranja na matičnim akademskih institucijama i uvjetima visokoškolskog obrazovanja. Jedan od ciljeva ove manifestacije je poticanje suradnje studenata povijesti s lokalnom zajednicom i podizanje razine svijesti o važnosti povijesnog nasljeđa. Ove je godine na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, od 12. do 15. svibnja 2019. god. održan  IV. Okrugli stol studija povijesti u RH.

U organizaciji Udruge studenata povijesti - ISHA Zadar u 2017./2018. realiziran je ciklus radionica akademskog pisanja za studente nižih godina studija.

Akademske godine 2018./2019. provodio se projekt studentskog zbora  "student - mentor program", studenti starijih godina pomagali su studentima 1. godine (kao studentski "mentori") u rješavanju niza pitanja/problema u prilagodbi na studij. Studenti koordinatori ovog projekta na Odjelu za povijest bili ssu Renato Nović i Ruža Matijević. Projekt je bio

U akad. god. 2018./2019. u suradnji s Uredom za kvalitetu Sveučilišta studenti povijesti održali su radionice na temu akademske čestitosti studentima drugih sveučilišnih odjela.