Odjel za povijest

Ustroj

Odjel za povijest ima:
 
- pročelnika i zamjenika pročelnika https://povijest.unizd.hr/kontakt
 
 - Stručno vijeće.
 
Stručno vijeće Odjela za povijest čine svi nastavnici/nastavnice Odjela za povijest na znanstveno-nastavnim radnim mjestima, jedan predstavnik suradnika u nastavi i studentski predstavnik (10 % od ukupnog broja članova vijeća).
 
U akademskoj godini 2023./2024. predstavnik suradnika u nastavi je Marin Banović, mag. educ. hist., asistent.
Predstavnik studenata je David Begić, email: davidbegic00@gmail.com
Zamjenik predstavnika studenata - Ivan Kačmarčik.