Odjel za povijest

Obavijesti

Predstavljeni rezultati projekta "Anžuvinski Archiregnum u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi u 14. stoljeću: pogled s periferije“

Obavijest!

U utorak, 28. svibnja 2024. na Odjelu za povijest predstavljeni su rezultati projekta “Anžuvinski Archiregnum u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Eueopi u 14. stoljeću: pogled s periferije“.

Rezultate su predstavili voditelji projekta, profesori Odjela za povijest, prof. dr. sc. Mladen Ančić (voditelj od 1. siječnja 2020. do 30. rujna 2022.) i izv. prof. dr. sc. Valentina Šoštarić (voditeljica od 1. listopada 2022. do 31. svibnja 2024.). 

Projekt je bio usmjeren na istraživanje funkcioniranja političke tvorbe na čelu koje je od početka 14. stoljeća do njegovih 80-ih godina stajala anžuvinska dinastija. Temeljna postavka bila je da tu političku tvorbu i način na koji ona funkcionira tijekom 14. stoljeća treba istraživati kao „Nadkraljevstvo“. U središte istraživačke pozornosti stavljeni su pojmovi „(političko) središte“ i „periferija“, s ciljem razaznavanja naravi veza koje ih povezuju te način na koji u tome sudjeluju poglavito akteri s „periferije“. 
Kako bi se to postiglo izašlo se izvan parametara postavljenih suvremenim nacionalnim granicama i pripadajućim historiografijama te su u projekt uključeni suradnici iz različitih historiografskih tradicija.

Važni ciljevi su bili: istražiti strukture vlasti istočnojadranskih gradova, analizirati njihove poveznice s kraljevskom vlašću, istražiti utjecaj elita na prostoru jugoistočnog oboda anžuvinskog archiregnuma u njegovoj političkoj (dez)integraciji, razumijeti reperkusije interakcije između (elita) pojedinih političkih cjelina koje čine periferiju anžuvinskog archiregnuma u oblikovanju njihovog pojedinačnog odnosa sa središtem, istražiti načine na koje se političko središte nastoji postaviti kao središte iz kojeg se širi dominantni sustav simbola, vrijednosti i vjerovanja, sagledati moć lokalnih aktera/institucija kroz prizmu teritorijalne organizacije i ekstrakcije materijalnih resursa. 

Voditelji su zaključili da ostvareni rezultati omogućuju ne samo nove historiografske spoznaje nego nude i komparativan pristup funkcioniranja anžuvinskog archiregnum-a, promatajući ga iz njegove jugoistočne periferije, s drugim sličnim europskim političkim tvorbama.

Više informacija o projektu  - na poveznici   https://povijest.unizd.hr/istrazivacki-projekti/anzuvinski-archiregnum-u-srednjoistocnoj-i-jugoistocnoj-europi-u-14-stoljecu-pogled-s-periferije