Odjel za povijest

Obavijesti

CEEPUS gostovanje na Odjelu za povijest

Odjel za povijest organizira gostujuća predavanja doc. dr. sc. Mateusza Sokulskog u sklopu programa CEEPUS. Predavanje će se održati putem platforme MS teams. Doc. dr. sc. Mateusz Sokulski profesor je na Šleskom sveučilištu u Katowicama. Područja njegovog znanstvenog interesa je moderna i suvremena povijest srednje i istočne Europe, povijest Jugoslavije, disidentski pokret u srednjoj i istočnoj Europi, nacionalno pitanje u Jugoslaviji i na Kavkazu, Sovjetska politika prema srednjoj Europi 1945.-1991. Profesor Sokulski doktorirao je obranom disertacije pod naslovom "Jugoslavensko-poljski odnosi u 1970.-1980. godinama" na Sveučilištu Wrocław. Istraživanja je provodio u Moskvi, Beogradu, Zagrebu i Pragu. 

Teme i termini predavanja: 

- Demokratska oporba u Jugoslaviji 1976.-1984. godine (ponedjeljak, 17. 5. 2021.) 10:00 h

- Vanjska politika Jugoslavije prema zemljama Istočnog bloka 1945.-1989. (srijeda, 19. 5. 2021.) 12:00 h

- Demokratska opozicija u Poljskoj 70-tih i 80-tih godina (petak, 21. 5. 2021.) 10:00 h