Odjel za povijest

Obavijesti

Poziv na sudjelovanje na online seminaru "Antisemitizam, holokaust, stradanja - prošlost u sadašnjosti"!

Poziv na online seminar "Antisemitizam, holokaust, stradanja - prošlost u sadašnjosti"!

 

Poštovani,


ovim putem Vas i Vaše studente u ime kolega iz Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust iz Zagreba pozivamo na sudjelovanje na on-line seminaru "Antisemitizam, holokaust, stradanja - prošlost u sadašnjosti" koji će se održati od 9. do 11. studenog 2020.

Cilj seminara je educiranje o povijesnim, etičkim i kulturnim sadržajima i porukama holokausta i stradanja u prošlosti te informirati i educirati izravne sudionike u stvaranju javnog mnijenja o potrebama i vrijednostima točnog i argumentiranog prenošenja i javnog prikazivanja istine o holokaustu i stradanjima.

Za prijavu na seminar, kao i za sva pitanja molimo obratite se na kontakte Centra za promicanje tolerancije:

e-mail: tajnik@centartolerancije.hr

tel: 01/5010-212

Raspored predavanja na seminaru nađite - OVDJE