Odjel za povijest

Syllabi (izvedbeni planovi) - sveučilišni diplomski studij povijesti

I. semestar

Obvezni predmeti

Etnije i nacije: europska iskustva 

Glagoljaška baština u znanstvenoj literaturi i nastavi povijesti (dif. 3.) 

Izborni predmeti  - I. i III.semestar

Povijest Italije 1797.-1918. god..

Povijest SAD-a 1945.-1991.

Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću

Kamenje govori: analiza antičkih latinskih natpisa

Pomoćne povijesne znanosti I.

II. semestar

Obvezni predmeti

Religija, ideologija i moć

Suvremeni mediji u nastavi povijesti (dif. 4.)

Izborni predmeti - II. i IV. semestar

Fašizam i antifašizam na našim prostorima - hrvatsko iskustvo

Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16.-17. st.)

Povijesno istraživanje emocija, 1400.-1600.

History of Ancient Egypt

Ancient Rome and Her Provinces

Introduction to Croatian History

III. semestar

Obvezni predmeti

Metodika nastave povijesti (dif. 5.)  JPD  DPD

Povijesni izvori u nastavi povijesti (dif. 6.)  JPD  DPD

IV. semestar

Obvezni predmeti

Hospitacije i praksa (dif. 7.)  JPD  DPD

Metodologija povijesnih istraživanja  JPD   DPD