Odjel za povijest

Syllabi (izvedbeni planovi) - sveučilišni diplomski studij povijesti

Akademska godina 2022./2023.

I. semestar

Obvezni predmeti

Nastanak i razvoj kapitalističkog gospodarskog modela 

Glagoljaška baština u znanstvenoj literaturi i nastavi povijesti (dif. 3.) 

Izborni predmeti  - I. i III.semestar

Odabrana poglavlja iz britanske povijesti

Ideološka misao u Hrvatskoj 1830.-1914.

Kriza složenih državnih sustava, primjer Jugoslavije

Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću

Osnove latinske epigrafije

Pomoćne povijesne znanosti II.

II. semestar

Obvezni predmeti

Povijest Mediterana

Suvremeni mediji u nastavi povijesti (dif. 4.)

Izborni predmeti - II. i IV. semestar

Književnost i povijest - interdisciplinarni pristup hrvatskoj zbilji u 20. stoljeću

Antroponimija dalmatinskih komuna i njihova zaleđa u srednjem i ranom novom vijeku

Dubrovačka republika u vrijeme humanizma i renesanse

History of Ancient Egypt

Ancient Rome and Her Provinces

III. semestar

Obvezni predmeti

Metodika nastave povijesti (dif. 5.)

Povijesni izvori u nastavi povijesti (dif. 6.)

IV. semestar

Obvezni predmeti

Hospitacije i praksa (dif. 7.)

Metodologija povijesnih istraživanja