Odjel za povijest

Doc. dr. sc. Antun Nekić

 

Biografija

Antun Nekić rođen je u Zadru 24. listopada 1986. Osnovnu školu završio je u Zadru, gdje je također 2005. maturirao po završetku srednje škole, koju je pohađao u gimnaziji Jurja Barakovića. Na Sveučilištu u Zadru 2007. upisao je jednopredmetni preddiplomski studij povijesti kojega završava 2010., te nastavlja obrazovanje na diplomskom studiju povijesti također na Sveučilištu u Zadru, gdje je diplomirao 2012. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Jadran - poveznica među kontinentima, koji je uspješno završio obranom doktorske disertacije pod naslovom Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća u srpnju 2017. Tijekom akademske godine 2014./5. pohađao je jednogodišnji magistarski studij na Central European University u Budimpešti, gdje je stekao MA titulu na Odsjeku za srednjovjekovne studije (Department of Medieval Studies).

Od siječnja 2013. radi kao asistent te od prosinca 2017. kao poslijedoktorand na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. U lipnju 2019. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Znanstveni interesi usmjereni su mu prema srednjovjekovnoj Slavoniji, prema srednjovjekovnom plemstvu, kao i prema proučavanju srednjovjekovnih političkih struktura, administrativnog uređenja i organizacije moći.

 

INFO

Antun Nekić

Sveučilišni docent

ECTS koordinator

br. ureda: 5

tel. 023/200-631

e-mail: anekic@unizd.hr

konzultacije: 

 petak 11:00 - 12:00h

 

CRORIS 

 

Google Scholar