Odjel za povijest

Arhiva

 

Akademska godina 2020./2021.

Zimski semestar

Obavezni predmeti

Nastanak i razvoj kapitalističkog gospodarskog modela

Glagoljaška baština u znanstvenoj literaturi i nastavi povijesti (dif.3.)

Metodika nastave povijesti

Povijesni izvori u nastavi povijesti

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz britanske povijesti

Ideološka misao u Hrvatskoj 1830. - 1914.

Hodočašćenje u svetu zemlju u ranom novom vijeku

Osnove latinske epigrafije

Ljetni semestar akad. god. 2020./2021.

Obavezni predmeti

Povijest Mediterana

Suvremeni mediji u nastavi povijesti (dif. 4.)

Hospitacije i praksa

Metodologija povijesnih istraživanja

Izborni predmeti

Književnost i povijest - interdisciplonarni pristup hrvatskoj zbilji u 20. stoljeću

Antroponimija dalmatinskih komuna i njihova zaleđa u srednjem i ranom novom vijeku

Dubrovačka Republika u vrijeme humanizma i renesanse

Političke strukture srednjovjekovne Italije (1000. - 1350.)

Povijest novovjekovne kartografije

Ancient Rome and Her Provinces

Obavezni predmeti akad. god. 2019./2020.

Zimski semestar

Etnije i nacije: europska iskustva

Glagoljaška baština u znanstvenoj literaturi i nastavi povijesti

Metodika nastave povijesti

Povijesni izvori u nastavi povijesti

Ljetni semestar

Religija, ideologija i moć 

Suvremeni mediji u nastavi povijesti

Hospitacije i praksa JPD DPD

Metodologija povijesnih istraživanja 

Izborni predmeti:

Zimski semestar

Brodarstvo istočnog Jadrana u 19. stoljeću

Povijest Italije 1797.-1918. god.

Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću

Stanovništvo rimskodobne Dalmacije

Pomoćne povijesne znanosti I.

Srednjovjekovno plemstvo (800 - 1500)

Ljetni semestar

Fašizam i antifašizam na našim prostorima (hrvatsko iskustvo)

Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16.-17. st.)

Povijesno istraživanje emocija 1400. - 1600.

Povijest kartografije starog i srednjeg vijeka

Antička naselja Hrvatske

Ancient Rome and Her Provinces

Izborni predmeti na stranim jezicima koji se nude domaćim i gostujućim studentima

(Elective courses in foreign languages offered to local and incoming students)

Ancient Rome and Her Provinces

Maritime History

Introduction to Croatian History

Obavezni predmeti iz akad. god. 2018./2019.

Povijest Mediterana

Analiza izvorne povijesne građe

Nastanak i razvoj kapitalističkog gospodarskog modela

Izborni predmeti akad. god. 2018./2019.

Zimski semestar

Odabrana poglavlja iz britanske povijesti

Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom

Ekonomska povijest Europe ranog novog vijeka

Osnove latinske epigrafije

Pomoćne povijesne znanosti II.

Ljetni semestar

Politika, zanosi i sudbine - Hrvatska u Jugoslaviji 20. stoljeća

Antroponimija dalmatinskih komuna i njihova zaleđa u srednjem i ranom novom vijeku

Dubrovačka Republika u vrijeme humanizma i renesanse

Antička geografija Jadrana

Call me Iulius! Roman rule over Dalmatia

Političke strukture srednjovjekovne Italije (1000 - 1350)

Elective courses in foreign languages offered to local and incoming students in 2018./2019.

British Contacts with the Eastern Adriatic through History

La Repubblica di Venetia nell' Adriatico orientale dall 1409 fino al 1797

Call me Iulius! Roman rule over Dalmatia

Izborni predmeti prethodnih akad. god. (2010./11. - 2017./18.)

Bosna i Hum u razvijenom srednjem vijeku

Drugi svjetski rat - odabrana poglavlja

Hodočašćenje u Svetu zemlju u ranom novom vijeku

Hrvatska i međunarodni položaj socijalističke Jugoslavije

Ideološka misao u Hrvatskoj 1830.-1914.

Istočni Jadran u putopisnoj literaturi ranog novog vijeka

Kamenje govori: analiza antičkih latinskih natpisa

Književnost i povijest - interdisciplinarni pristup hrvatskoj zbilji u 20. stoljeću  

Mediteran u ranom srednjem vijeku

Mediteranska kulturna povijest u novom vijeku

Migracije Hrvata tijekom 15.-18. stoljeća

Otočki svijet zajednica jadranskih didića

Otomansko širenje na europskom tlu do 1593. godine

Pomoćne povijesne znanosti III.

Pomoćne povijesne znanosti IV.

Povijesna demografija

Povijest Dalmacije od 12. do 16. stoljeća

Povijest iseljene Hrvatske

Povijest novovjekovne kartografije

Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16.-17. st.)

Slavonija i Srijem u srednjem vijeku

Venecija na Jadranu do 1000. godine

Vjerske predodžbe u razvijenom srednjem vijeku