Odjel za povijest

Syllabi preddiplomski

 

Obavezni predmeti - Akad. god. 2020./2021.

1. godina / I. semestar

Uvod u nastavu povijesti (dif.1)  JPD  DPD

Hrvatska povijest 1790.-1860. g.   JPD  DPD

Hrvatska povijest 1918.-1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest 1918.-1945. g.   JPD  DPD

1. godina / II. semestar

Pomoćne povijesne znanosti JPD  DPD

Povijest Rima  JPD  DPD

Antička povijest hrvatskog prostora  JPD  DPD

Pregled srednjovjekovne povijesti  JPD  DPD

Povijest hrvatskih zemalja u razvijenom feudalizmu JPD  DPD

Hrvatska povijest 15. do 18. stoljeća JPD  DPD

Svjetska povijest u 19. stoljeću  JPD  DPD

Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku  JPD  DPD

Hrvatska povijest 1860.-1918. g.  JPD  DPD

Hrvatska povijest poslije 1945. g. JPD  DPD

Svjetska povijest poslije 1945. g JPD  DPD

Povijest hrvatskog pomorstva JPD  DPD

 

Obavezni predmeti - Akad. god. 2020./2021.

 

1. godina / I. semestar - studenti ponavljači 1 godine

 • Uvod u nastavu povijesti (dif.1.) JPD DPD

 • Primitivno društvo i rane civilizacije JPD DPD

 • Povijest Grčke JPD DPD

 • Prapovijest hrvatskog prostora JPD DPD

 • Uvod u srednjovjekovlje JPD DPD

Obavezni predmeti:

1. godina / II. semestar - studenti ponavljači 1. godine

 • Pomoćne povijesne znanosti JPD DPD

 • Povijest Rima JPD DPD

 • Antička povijest hrvatskog prostora JPD DPD

 • Pregled srednjovjekovne povijesti JPD DPD

Obavezni predmeti:

2. godina / III. semestar

 • Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku JPD DPD

 • Povijest jugoistočne Europe u srednjem vijeku JPD  DPD

 • Svjetska povijest u ranom novom vijeku JPD DPD

 • Povijest hrvatskog školstva (dif. 2) JPD DPD

Obavezni predmeti:

2. godina / IV. semestar

 • Povijest hrvatskih zemalja u razvijenom feudalizmu JPD DPD

 • Hrvatska povijest 15. do 18. stoljeća JPD DPD

 • Svjetska povijest u 19. stoljeću JPD DPD

 • Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku JPD DPD

Obavezni predmeti:

3. godina / V. semestar

 • Hrvatska povijest 1790.-1860. g. JPD DPD

 • Hrvatska povijest 1918.-1945. g. JPD DPD

 • Svjetska povijest 1918.-1945. g. JPD DPD

 • Povijest svjetskog pomorstva JPD DPD 

 • Povijest historiografije: JPD

Obavezni predmeti:

3. godina / VI. semestar

 • Hrvatska povijest 1860.-1918. g. JPD DPD

 • Hrvatska povijest poslije 1945. g. JPD DPD

 • Svjetska povijest poslije 1945. g. JPD DPD

 • Povijest hrvatskog pomorstva JPD DPD

 • Suvremena historiografija JPD  DPD

 

Izborni predmeti na preddiplomskom studiju

Zimski semestar

Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora

Povijesni zemljopis

Društva antičke Grčke i Rima

Povijest Venecije

Ljetni semestar

Povijest Helenizma

Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama

Predantička društva Europe: Etruščani

Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana

 

Arhiva izbornih predmeta (ne izvode se)

Antička numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske

Numizmatika srednjeg i novog vijeka

Geopolitika i energija u 20. stoljeću 

Glagoljica i hrvatska ćirilica u povijesnim vrelima

Hrvatska vojna povijest u novom vijeku

Domovinski rat i stvaranje samostalne RH