Odjel za povijest

Syllabi (izvedbeni planovi) - sveučilišni prijediplomski studij povijesti

Obvezni predmeti - I. semestar

Uvod u nastavu povijesti (dif.1)  JPD  DPD

Hrvatska povijest 1790.-1860. g.   JPD  DPD

Hrvatska povijest 1918.-1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest 1918.-1945. g.   JPD  DPD

 

Obvezni temeljni predmet - II. semestar

Pomoćne povijesne znanosti   JPD  DPD

 

Izborni temeljni predmeti s matičnog studija  - II., IV., VI. semestar

Povijest Rima  JPD  DPD

Antička povijest hrvatskog prostora  JPD  DPD

Pregled srednjovjekovne povijesti  JPD  DPD

Povijest hrvatskih zemalja u razvijenom feudalizmu  JPD  DPD

Hrvatska povijest 15. do 18. stoljeća  JPD  DPD

Svjetska povijest u 19. stoljeću  JPD  DPD

Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku  JPD  DPD

Hrvatska povijest 1860.-1918. g.  JPD  DPD

Hrvatska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Povijest svjetskog pomorstva  JPD  DPD

 

Obvezni temeljni predmet - III. semestar

Povijest hrvatskog školstva (dif. 2.)   JPD  DPD

 

Izborni temeljni predmeti s matičnog studija - III., V. semestar

Primitivno društvo i rane civilizacije  JPD  DPD

Prapovijest hrvatskog prostora  JPD  DPD

Povijest Grčke  JPD  DPD

Uvod u srednjovjekovlje   JPD  DPD

Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku   JPD DPD

Povijest jugoistočne Europe u srednjem vijeku   JPD  DPD

Svjetska povijest u ranom novom vijeku   JPD  DPD

Povijest hrvatskog pomorstva   JPD  DPD

 

Obvezni predmet - V. semestar

Povijest historiografije   JPD

 

Obvezni predmet - VI. semestar

Suvremena historiografija  JPD i DPD

 

Izborni predmeti na prijediplomskom studiju

Zimski semestar

Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora

Društva antičke Grčke i Rima

Povijest Venecije

Hrvatska vojna povijest u novom vijeku

Ljetni semestar

Povijest Helenizma 

Predantička društva Europe: Etruščani

Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama

Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana

Domovinski rat i stvaranje samostalne RH